CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

GAFERVIT inj. ad us. vet.

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky GAFERVIT inj. ad us. vet.

Imunomodulační, antianemický a vitaminový přípravek pro prasata s obsahem čištěného prasečího imunoglobulinu.

typ přípravku: Antianemika
cílové druhy zvířat: Prase

Potřebujete poradit?

Léková forma

Injekční roztok.

Tmavá, červenohnědá, viskózní kapalina.

Složení

1 ml roztoku obsahuje:

Léčivé látky:

Immunoglobulinum suillum nativum          50 mg

Dextraferranum                                            7 mg

Thiamini hydrochloridum                            0,03 mg

Riboflavinum                                                0,0114 mg

Pyridoxini hydrochloridum                         0,0028 mg

Nicotinamidum                                           0,4284 mg

Calcii pantothenas                                     0,016 mg

Cupri chloridum                                          0,02707 mg

Cobaltosi chloridum anhydricum              0,00266 mg

Cílové druhy zvířat

Selata.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Anémie, hypoglobulinémie, kachexie, zaostávání ve vývoji, onemocnění spojená s odstavem (průjmy, inapetence apod.), poruchy metabolismu u selat.

Podávané množství a způsob podání

Selata do 10 dnů stáří – 3 ml.

Selata od 10 do 20 dnů stáří – 5 ml.

Selata nad 20 dnů stáří – 10 ml.

Aplikuje se intramuskulárně jednorázově nebo opakovaně po 7–10 dnech. U selat je aplikace nejúčinnější 2.–4. den po narození.

Sladování

Uchovávejte v chladničce (2 °C–8 oC).

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

Balení

A/ Individuální balení:

1 x 10 ml, 1 x 20 ml, 1 x 50 ml, 1 x 100 ml, 1 x 250 ml, 1 x 500 ml, 1 x 1000 ml.

B/ Hromadné balení:

24 x 50 ml, 12 x 100 ml, 20 x 100 ml, 12 x 250 ml, 20 x 250 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.