CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

FERRIBION 100 mg/ml injekční roztok

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky FERRIBION 100 mg/ml injekční roztok

Antianemický přípravek.

typ přípravku: Antianemika
cílové druhy zvířat: Kožešinová zvířata, Prase, Liška, Pes, Ovce, Koza, Skot

Potřebujete poradit?

Léková forma

Injekční roztok.

Červenohnědý čirý slabě viskózní roztok v silnější vrstvě neprůhledný s možným výskytem sedimentu.

Složení

1 ml obsahuje:

Dextraferranum – 100 mg.

Cílové druhy zvířat

Skot, koně, ovce, kozy, selata, psi, norci, lišky.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Primární anémie, zejména hypochromní, aferrické, u hospodářských zvířat s příznačnou skleslostí, bledostí sliznic, subnormální teplotou a případnými průjmy neinfekčního původu. Sekundární anémie v důsledku delšího krvácení při úrazech, déletrvajících chirurgických zásazích a komplikovaných porodech; anémie vyvolaná primárně nebo sekundárně parazitárními afekcemi; podpůrná léčba při infekčních onemocněních a při stavech vyčerpanosti.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Lze aplikovat i gravidním a laktujícím zvířatům při léčbě a prevenci anémie.

Podávané množství a způsob podání

  Preventivně Léčebně

Dospělý skot, kůň

Tele, ovce, koza

Sele (2.–3. den stáří)

Jehně

4–8 ml

2–4 ml

1–2 ml

1,5–2,5 ml

8–12 ml

4–6 ml

2–2,5 ml

2–4 ml

Pes

Norek (8–12 týdnů)

Norek (nad 3 měsíce)

Liška (6–12 týdnů)

Liška (nad 3 měsíce)

1–2 ml

0,5 ml

1 ml

1 ml

2 ml

 

 Preventivní dávky opakovat

2–3x v intervalu 1–2 týdny

 

Způsob podávání – intramuskulárně, přiměřeně tenkou jehlou tak, aby množství vpravené na jedno místo injekčního podání nebylo větší než 5 ml. U selat se injikuje do gluteální svaloviny na mediální plochu stehna, u ostatních zvířat do svaloviny krku.

Skladování

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před světlem.

Chraňte před mrazem.

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů.

Balení

1x50 ml, 1x100 ml, 1x500 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.