CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

ESTRON 250 µg/ml injekční roztok

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky ESTRON 250 µg/ml injekční roztok

Hormonální přípravek s luteolytickým účinkem.

typ přípravku: Hormony
cílové druhy zvířat: Skot, Prase, Kůň

Potřebujete poradit?

Léková forma

Injekční roztok.

Čirý, téměř bezbarvý roztok.

Složení

Jedna dávka (1 ml) obsahuje:

Cloprostenolum 250 µg (ut Cloprostenolum natricum).

Cílové druhy zvířat

Krávy, jalovice, klisny, prasnice.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Biotechnické:

Synchronizace a vyvolání říje u jalovic, krav a klisen.

Indukce porodu u prasnic.

Terapeutické:

Skot – Funkční poruchy vaječníků, postpartální a postservisní anestrus (tichá říje, nepravidelný a anovulační cyklus, perzistující žluté tělísko, luteální cysta). Postpuerperální onemocnění dělohy, endometritidy, pyometra). Přerušení normální a patologické březosti (v první polovině gravidity). Kombinovaná terapie folikulárních cyst (od 10. dne po podání HCG nebo LHRH, po zjištění pozitivní ovariální odezvy).

Klisny – Anestrus (tichá říje, perzistující diestrus, embryonální odúmrť, laktační anestrus, ukončení pseudogravidity). Přerušení normální a patologické březosti (v první polovině gravidity).

Kontraindikace

Přípravek se nesmí používat při fyziologické graviditě, zejména v její druhé polovině (s výjimkou indikovaných případů).

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nepoužívat u březích zvířat, u kterých se nezamýšlí indukce porodu nebo abortu. Přípravek lze bezpečně použít během laktace.

Podávané množství a způsob podání

Skot

Synchronizace říje:

2 ml přípravku (0,50 mg účinné látky) 2x v odstupu 10 dnů. První dávka přípravku se aplikuje v libovolné fázi pohlavního cyklu (u krav v období 40–60 dní po porodu). 11. den po první aplikaci se podá druhá dávka, 14. den (72–76 hodin po druhé aplikaci) se provede inseminace (bez ohledu na zevní příznaky říje) s následující reinseminací (15. den). Každému použití přípravku k vyvolání synchronizace u skotu musí předcházet vyšetření pohlavních orgánů. Předpokladem pro zařazení zvířat do skupin je fyziologický stav pohlavních orgánů, u jalovic tělesná i pohlavní vyspělost.

Funkční poruchy vaječníků:

Aplikují se 2 ml přípravku, inseminace po první říji. Pokud se nedostaví říje, opakuje se aplikace 2 ml přípravku 11. den po první aplikaci s následnou inseminací za 72–76 hodin, event. reinseminací. Při terapii folikulárních cyst se aplikují 2 ml přípravku jednorázově, nejdříve 10. den po podání HCG nebo LHRH po zjištění pozitivní ovariální odezvy. Říje se dostaví rovněž 3. den po aplikaci přípravku ESTRON 250 µg/ml injekční roztok.

Postpuerperální onemocnění dělohy:

Aplikují se 2 ml přípravku, podle potřeby možno léčbu doplnit intrauterinní aplikací pěnových přípravků, event. výplachem (nejlépe současně s aplikací), 11. den opakovaná aplikace, 14. den inseminace a 15. den reinseminace.

Přerušení březosti:

2 ml přípravku (další ošetření podle klinického stavu).

Prasnice

Jednorázová dávka 0,7 ml přípravku (0,175 mg účinné látky) se aplikuje od 111. dne gravidity. Většina indukovaných porodů se dostaví do 40 hodin po aplikaci s vyvrcholením mezi 24. až 35. hodinou.

Klisny

Jednorázová dávka 1 ml přípravku (0,25 mg účinné látky). U cyklujících klisen se aplikuje v době od 5. do 13. dne po říji. Nejvhodnější dobou pro připuštění je 4.–6. den po aplikaci.

Způsob podání: intramuskulárně.

Skladování

Uchovávejte při teplotě do 25 ºC.

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem.

Ochranné lhůty

Maso – 1 den.

Mléko – bez ochranných lhůt.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 1 rok.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 7 dní.

Balení

5 x 2 ml, 10 x 2 ml, 20 x 2 ml, 1 x 10 ml a 5 x 10 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.