CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

ESB3 Bio 300 mg/g prášek pro perorální roztok

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky ESB3 Bio 300 mg/g prášek pro perorální roztok

Antikokcidikum pro drůbež a králíky

typ přípravku: Antiparazitika, repelenty
cílové druhy zvířat: Drůbež, Králík

Potřebujete poradit?

Složení - 100 g:

Sulfaclozinum - 30 g, cukr.

Léková forma:

Pulvis peroralis

Způsob účinku:

Přípravek zasahuje do vývojového cyklu kokcidií nebo bakterií a zamezuje jejich pomnožení. Přípravek má široké spektrum účinnosti, které zahrnuje všechny důležité druhy kokcidií a také Pasteurella multocida, Salmonella gallinarum, Salmonella pullorum.

Přípravek zamezuje množení kokcidií a bakterií ve střevním traktu drůbeže nebo králíků, jak v tenkém střevě, slepém střevě, tak i v dalších úsecích zažívacího ústrojí. Mechanismus účinku je kompetitivní inhibice kyseliny para-aminobenzoové v metabolismu bakterií a prvoků.

Přípravek neovlivňuje konverzi živin a hmotnostní přírůstky drůbeže či králíků. U nosnic nemá přípravek negativní vliv ani na snášku vajec, ani na jejich kvalitu. Přípravek rovněž neovlivňuje líhnivost a životnost vylíhlých kuřat. V porovnání s jinými sulfonamidy zde není rizoko hemoragického syndromu.

Pro optimální efekt je nutno opakovat aplikaci přípravku po dobu 3 dnů.

Indikace:

Kokcidióza kuřat, krůt a králíků (způsobena např. E. tenella, E. necatrix, A. acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. mitis-mivati, E. praecox, dále E. adenoides, E. meleagrimitis aj.).

Dále bakteriální onemocnění drůbeže a králíků vyvolané např. Salmonella gallinarum, Pasteurella multocida aj.

U drůbeže dále např. Coryza contagiosa, nekrotická enteritida aj.

Indikační skupina:

Antikokcidikum

Kontraindikace:

Nepodávat nosnicím ve snáškovém období, pokud jsou jejich vejce určena pro lidský konzum.

Interakce:

Nejsou známy


Způsob podání a dávkování:

Kuřata a krůty:
  • 1 g přípravku na litr pitné vody po 3 dny. Pokud je zapotřebí lze pokračovat v léčbě nebo léčbu bez rizika zopakovat. Při invazi drůbeže E. tenella  nebo  E. necatrix se doporučuje zvýšit koncentraci přípravku na 1,5 - 2,0 g / litr pitné vody.
Králíci:
  • 2 g přípravku na litr pitné vody po 3 dny, potom 2 dny medikaci vynechat a znovu opakovat léčbu stejnou dávkou  po 3 dny.

Přípravek se aplikuje do pitné vody, denně se připravuje čerstvý roztok. Léčená zvířata by neměla mít přístup k jinému zdroji pitné vody.
Je-li příjem vody vyšší než je vypočítaný objem, je nutno po zbytek dne podávat nemedikovanou pitnou vodu. Není nutné měnit krmný režim.
Dále je možné aplikovat přípravek individuálně do krmiva (2 g přípravku na kg krmné směsi).
Způsob léčby po dobu 3 dnů může být nahrazen aplikací přípravku 1., 3. a 5. den (příp. 7. a 9. den) nebo např. 1., 2., 5., příp. 6. a 9. den.
Tam kde se kokcidióza vyskytuje jen čas od času, doporučuje se preventivní 2 - 3denní aplikace ve 3. a 5. týdnu stáří.
Nosnice, jejichž vejce nejsou určena pro lidský konzum, se léčí v době zahájení snášky.


Nežádoucí účinky:

Nejsou známy

Balení:

5 x 10 g, 1 x 250 g, 1 x 1 kg, 1 x 5 kg, 1 x 25 kg

Specialní upozornění:

U léčby kokcidiózy je zapotřebí mimo léčby provést rovněž důkladné vyčištění a dezinfekci ustájení, klecí a nářadí. Dále se doporučuje před nebo po léčbě zařadit aplikaci vitamínových preparátů.
Denně se připravuje čerstvý roztok přípravku.
Po prvním otevření spotřebujte do 3 týdnů.
Po zamíchání do krmiva spotřebovat ihned.

Zvláštní upozornění:

Přípravek je v koncentrovaném stavu dráždivý. Při míchání je třeba chránit kůži a sliznice a zabránit víření prachových komponent. Potřísněnou kůži omyjte vodou.

Skladování:

V suchu při teplotě do 25 °C. Chránit před světlem.
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Ochranné lhůty:

Maso - 15 dní. Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum.


Napište nám


antispam
Zadejte text z obrázku

nebo volejte


+420 517 318 604