CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

ERYSIN SINGLE SHOT, injekční emulze pro prasata

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky ERYSIN SINGLE SHOT, injekční emulze pro prasata

Inaktivovaná vakcína proti července prasat.

typ přípravku: Vakcíny
cílové druhy zvířat: Prase

Potřebujete poradit?

Léková forma

Injekční emulze.

Složení

Jedna vakcinační dávka (2ml) obsahuje:

Erysipelothrix rhusiopathiae inact. (3 kmeny – typ 2, 1 kmen – typ 1)        RP ≥ 1*

*RP = Relativní účinnost (stanovena ELISA metodou) v porovnání s referenčním sérem získaným po vakcinaci myší šarží vakcíny, která vyhověla v čeledním testu na cílovém druhu zvířat.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

K imunizaci prasat proti července.

Nástup imunity: Imunita je plně vyvinuta za 21 dnů po vakcinaci.

Doba trvání imunity: 6 měsíců.

Kontraindikace

Nevakcinují se prasata s klinickými příznaky onemocnění, prasnice 2 týdny před a 4 týdny po porodu a selata do 8 týdnů stáří.

Podávané množství a způsob podání

Subkutánně v dávce 2 ml.

Vakcinace od stáří 8 týdnů. 

U chovných prasat druhá a další vakcinace vždy za 6 měsíců.

Skladování

V suchu a temnu při teplotě 2 až 8 °C. Vakcína nesmí zmrznout!

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 18 měsíců.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 10 hodin.

Balení

1 x 10 ml, 5 x 20 ml, 1 x 50 ml, 1 x 100 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.