CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

EQUIMOXIN 18,92 mg/g perorální gel pro koně

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky EQUIMOXIN 18,92 mg/g perorální gel pro koně

Antiparazitární pasta pro koně s obsahem 18,92 mg moxidektinu

typ přípravku: Antiparazitika, repelenty
cílové druhy zvířat: Kůň

Potřebujete poradit?

Složení:

1 gram gelu obsahuje moxidectinum                    18,92 mg

Perorální gel.
Průsvitný, čirý až žlutý gel.

Cílové druhy zvířat

Nepotravinoví koně.

 

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Léčba infestace parazity citlivými na moxidektin:

Velcí strongylidé:
Strongylus vulgaris (dospělci a arteriální stadia)
Strongylus edentatus (dospělci a viscerální stadia)
Triodontophorus brevicauda (dospělci)
Triodontophorus serratus (dospělci)
Triodontophorus tenuicollis (dospělci)

Malí strongylidé (dospělci a intraluminární larvální stadia):
Cyathostomum spp.
Cylicocyclus spp.
Cylicostephanus spp.
Cylicodontophorus spp.
Gyalocephalus spp.

Škrkavky:
Parascaris equorum (dospělci a larvální stadia)

Další druhy:
Oxyuris equi (dospělci a larvální stadia)
Habronema muscae (dospělci)
Gasterophilus intestinalis (L2, L3)
Gasterophilus nasalis (L2, L3)
Strongyloides westeri (dospělci)
Trichostrongylus axei

Proti malým strongylidům navozuje přípravek persistentní účinnost po dobu dvou týdnů.
Exkrece vajíček malých strongylidů je potlačena po dobu 90 dní.  Přípravek je účinný proti (vyvíjejícím se) nitroslizničním stádiím (L4) malých strongylů.
Za 8 týdnů po léčbě jsou eliminována časná (hypobiotická) L3 stádia malých strongylů.

Kontraindikace

Nepoužívat u hříbat mladších 4 měsíců.   Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

Zvláštní upozornění (pro každý cílový druh)

Nepoužívat stejný aplikátor na více než na jedno zvíře, pokud nejde o zvířata, která jsou na jedné pastvě anebo přichází spolu přímo do styku.

Pro zabránění předávkování je nutné věnovat pozornost přesnému dávkování u hříbat, především u hříbat s nízkou živou hmotností.

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Přípravek byl vyvinut specificky jen pro použití u koní. Psi a kočky mohou vykazovat nežádoucí reakce po požití moxidektinu v koncentraci obsažené v přípravku, například po požití rozlitého gelu nebo při přístupu k použitému aplikátoru. Zamezte přístupu těchto zvířat k přípravku.
Je třeba vyhnout se následujícím postupům, poněvadž zvyšují riziko vzniku rezistence a mohly by v konečném důsledku vést k neúčinné terapii:

  • příliš častému a opakujícímu se používání anthelmintik ze stejné skupiny,
  • příliš dlouhé době podávání
  • poddávkování, z důvodu špatného stanovení živé hmotnosti, chybného podání přípravku nebo nedostatečné kalibrace dávkovacího zařízení

Za použití vhodných testů (např. testu redukce počtu vajíček – FECRT) mají být vyšetřeny podezřelé klinické případy na rezistenci k anthelmintikům. Tam, kde výsledky testu potvrzují rezistenci k určitému anthelmintiku, by mělo být použito anthelmintikum náležející do jiné skupiny a mající jiný způsob účinku.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Přípravek může způsobit podráždění kůže a očí. Zabraňte proto kontaktu přípravku s kůží a očima.
Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné prostředky skládající se z ochranných rukavic.
V případě potřísnění kůže omyjte zasažené místo vodou a mýdlem. V případě zasažení očí je ihned vypláchněte velkým množstvím čisté vody. V případě podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.
V případě náhodného pozření vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.
Při manipulaci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

U mladých zvířat lze vzácně pozorovat ochablost spodního pysku a otok horního pysku. Tyto nežádoucí účinky jsou přechodné a vymizí spontánně.

Použití v průběhu březosti, laktace

Lze použít během březosti a laktace.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.

Podávané množství a způsob podání

Jednorázové perorální podání.

Doporučená dávka je 0,4 mg moxidektinu/kg živé hmotnosti, což odpovídá dávce 1,056 g přípravku/50 kg ž. hm.
Jeden dílek na stupnici pístu aplikátoru odpovídá doporučené dávce na 50 kg ž. hm. koně. Obsah 1 aplikátoru je určen pro koně o hmotnosti 700 kg ž. hm.
Pro zajištění přesného dávkování se doporučuje stanovení hmotnosti zvířat páskovou mírou. Aplikátor je třeba přizpůsobit vypočítané dávce nastavením kroužku na příslušné značce na pístu.
Držte píst stříkačky. Rýhovaný dávkovací kroužek posuňte po pístu šroubováním tak, aby spodní hrana kruhu byla v zákrytu s ryskou požadované hmotnosti. Ujistěte se, že kůň nemá v tlamě žádné zbytky potravy. Odstraňte uzávěr aplikátoru. Vložte aplikátor do tlamy koně v mezizubním prostoru a naneste gel na kořen jazyka. Po aplikaci okamžitě na několik vteřin zvedněte koni hlavu a ujistěte se, že kůň dávku spolkl.

 

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Přechodné nežádoucí reakce se mohou dostavit po dvojnásobném podání doporučované dávky u hříbat a po podání trojnásobné doporučené dávky u dospělých zvířat. Příznaky jsou deprese, inapetence, ataxie, dále ochabnutí spodního pysku trvající 8 - 24 hodin po aplikaci. Symptomatická léčba není obvykle zapotřebí a příznaky odeznívají spontánně v průběhu 24 - 72 hodin.
Specifické antidotum není známé.

Ochranné lhůty

Nepoužívat u koní, jejichž maso a mléko je určeno pro lidskou spotřebu.  Kůň musí být v průkazu koně deklarován jako nepotravinový. 

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 6 měsíců.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Chraňte před mrazem. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Balení:

Papírová skládačka s 1 nebo 10 aplikátory.
1 x 14,8 g (1 aplikátor) nebo 10 x 14,8 g (10 aplikátorů)

 


Napište nám


antispam
Zadejte text z obrázku

nebo volejte


+420 517 318 604