CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

COFFEINUM BIOVETA 125 mg/ml injekční roztok

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky COFFEINUM BIOVETA 125 mg/ml injekční roztok

Centrální analeptikum s obsahem kofeinu.

typ přípravku: Analeptika, anestetika, hypnotika
cílové druhy zvířat: Pes, Kočka, Koza, Ovce, Prase, Skot, Kůň

Potřebujete poradit?

Léková forma

Injekční roztok.

Čirý bezbarvý nebo slabě nažloutlý roztok.

Složení

1 ml obsahuje:

Léčivá látka:

Coffeinum – 125 mg.

Cílové druhy zvířat

Koně, skot, prasata, ovce, kozy, psi a kočky.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Celková akutní tělesná slabost, kolaps nebo šok jako projev útlumu nebo ochrnutí ústředního nervstva (po vyčerpávající námaze, otravách nebo těžkých chorobách), operační kóma, srdeční insuficience (především typu bradykardiálního) a ostatní případy poškození nebo vyčerpání, depresivní stavy, zkrácení probouzení po celkové anestezii.

Kontraindikace

Hypertenze, ischemická choroba srdeční, hypertyreóza, těžší porucha funkce jater.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Nespavost, neklid a vzrušenost se objevuje až při vyšších dávkách.

Použití v průběhu březosti a laktace

V graviditě je eliminační poločas prodloužen na cca dvojnásobek. Pro nízkou koncentraci kofeinu v mateřském mléku je riziko pro mláďata nepatrné – vede nejvýše k poruše spánkového režimu.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Kofein potencuje analgetický účinek analgetik – antipyretik.

Podávané množství a způsob podání

Subkutánní, intramuskulární nebo intravenózní podání:

Kůň

10–20 ml s.c., i.m., 5–10 ml i.v., skot 20–40 ml s.c., i.m., 10–20 ml i.v.,

Prase, ovce, koza

2–8 ml. s.c., i.m., 1–4 ml i.v., pes 0,5–2 ml s.c., i.m., 0,25–1 ml i.v., kočka 0,5 ml s.c., i.m., 0,25 ml. i.v.

Po s.c. a i.m. podání nastupuje účinek za 15–30 minut a trvá až několik hodin.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Vyšší dávky mohou vést k neklidu, vzrušenosti, třesu, tachykardii a k arytmii.

Skladování

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před světlem.

Chraňte před mrazem.

Ochranné lhůty

Koně, skot:

Maso – 1 den.

Prasata, ovce, kozy:

Maso – bez ochranných lhůt.

Mléko – bez ochranných lhůt.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření balení: 28 dní.

Balení

50 ml.