CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

BIOSUIS Salm, injekční emulze pro prasata

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky BIOSUIS Salm, injekční emulze pro prasata

Inaktivovaná vakcína proti zoonotickým sérovarům Salmonel u prasat.

typ přípravku: Vakcíny
cílové druhy zvířat: Prase

Potřebujete poradit?

Léková forma

Injekční emulze.

Neprůhledná bílá emulze.

Složení

Jedna vakcinační dávka (1 ml) obsahuje:

Inaktivované kmeny:

Salmonella enterica subsp. enterica sv. Typhimurium                                                     RP ≥ 1*

Salmonella enterica subsp. enterica sv. Derby                                                                 RP ≥ 1*

Salmonella enterica subsp. enterica sv. Infantis                                                              RP ≥ 1*

*) Relativní účinnost (RP) je dána srovnáním s referenčním sérem získaným vakcinací myší šarží vakcíny, která vyhověla čelenžní zkoušce na cílových zvířatech.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

K pasivní imunizaci selat aktivní imunizací březích prasniček a prasnic k vyvolání kolostrálních protilátek proti kmenům Salmonella enterica subsp. enterica sérovar Derby, S. enterica subsp. enterica sérovar Infantis a S. enterica subsp. enterica sérovar Typhimurium. U sajících selat vede pasivní imunizace ke snížení kolonizace vnitřních orgánů (ileocekální lymfatické uzliny, stěny tenkého a tlustého střeva) výše uvedenými sérovary Salmonell.

Nástup imunity: k nástupu pasivní ochrany dochází od začátku příjmu kolostra.

Trvání imunity: ochrana trvá 30 dní u přirozeně sajících selat (u selat odstavených ve věku 21 dnů).

Cílový druh zvířat

Prasata (březí prasničky a prasnice).

Podávané množství a způsob podání

Intramuskulárně, nejlépe do paraaurikulární krajiny, v dávce 1 ml.

Základní vakcinace:

Skládá se ze dvou dávek od stáří 10 měsíců: První dávka se aplikuje 4 týdny před očekávaným porodem a druhá dávka o 2 týdny později. 

Revakcinace:

V následujícím období březosti se aplikuje jen jedna dávka vakcíny 2 týdny před každým očekávaným porodem.

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 10 hodin.

Skladování

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2 °C–8 °C).

Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.

Balení

10 ml, 50 ml, 100 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.