CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

BIOSUIS Respi E, injekční emulze pro prasata

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky BIOSUIS Respi E, injekční emulze pro prasata

Inaktivovaná vakcína proti července, aktinobacilové pleuropneumonii a Glasserové chorobě prasat.

typ přípravku: Vakcíny
cílové druhy zvířat: Prase

Potřebujete poradit?

Léková forma

Injekční emulze.

Šedobílá mléčná tekutina se sedimentem, který se po roztřepání homogenně rozptýlí.

Složení

Jedna vakcinační dávka (2 ml) obsahuje:

Actinobacillus pleuropneumoniae sérovar 2 – RP ≥ 1*

Actinobacillus pleuropneumoniae sérovary 9, 11 – RP ≥ 1*

Apx I toxoid – RP ≥ 1*

Apx II toxoid – RP ≥ 1*

Apx III toxoid – RP ≥ 1*

Erysipelothrix rhusiopathiae (3 kmeny – typ 2, 1 kmen – typ 1) – RP ≥ 1*

Haemophilus parasuis (sérovary 1, 5, 13) – RP ≥ 1*

*RP = Relativní účinnost (ELISA test) v porovnání s referenčním sérem získaným po vakcinaci myší šarží vakcíny, která vyhověla v čelenžním testu na cílovém druhu zvířat.

Cílový druh zvířat

Prasata (březí prasničky, prasnice, selata).

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

K aktivní a pasivní imunizaci selat za účelem prevence infekce červenky, redukce infekce Actinobacillus pleuropneumoniae a Haemophilus parasuis (Glässerovy choroby) a snížení klinických příznaků způsobených těmito patogeny.

Nástup aktivní imunity: 21 dní po revakcinaci.

Trvání aktivní imunity: 20 týdnů po revakcinaci.

Trvání pasivní imunity: po dobu sání (tj. 3 týdny).

K aktivní imunizaci prasnic za účelem prevence infekce červenky.

Nástup imunity: 21 dní po revakcinaci.

Trvání imunity: 6 měsíců po booster revakcinaci.

Podávané množství a způsob podání

Intramuskulárně, nejlépe do paraaurikulární krajiny.

Vakcinace selat:

Vakcinační dávka pro selata je 1 ml.

Selata od stáří 6 týdnů se vakcinují 2 dávkami v intervalu 3 týdnů.  

Vakcinace prasniček a prasnic:

Vakcinační dávka pro prasničky a prasnice je 2 ml.

Primovakcinace se skládá ze 2 dávek. Iniciální dávka se aplikuje 6–5 týdnů před porodem. Druhá dávka se aplikuje za 2–3 týdny, nejpozději však 2 týdny před porodem.

Revakcinace se provádí pravidelně 2–3 týdny před každým dalším porodem.

V případě, že období mezi dvěma porody přesáhne 6 měsíců, je nezbytné provést znovu iniciální vakcinaci a revakcinaci.

Skladování

Uchovávat mimo dosah dětí. Uchovávejte v chladničce (2 °C–8 °C).

Chraňte před mrazem.

Ochranná lhůta

Bez ochranných lhůt.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 10 hodin.

Balení

10 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.