CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

BIOSUIS PRRS live

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky BIOSUIS PRRS live

Živá atenuovaná vakcína proti PRRS infekci s obsahem evropského kmene.

typ přípravku: Vakcíny
cílové druhy zvířat: Prase

Potřebujete poradit?

Léková forma

Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi.

Lyofilizát: Houbovitá konzistence, šedobílé až narůžovělé barvy.

Rozpouštědlo: Čirý bezbarvý až narůžovělý roztok, prostý zákalu a sedimentu.

Složení

Jedna vakcinační dávka (2 ml) obsahuje:

Léčivá látka:

Virus PRRS, živý atenuovaný, kmen BIO 60 - EU, min. 103,4 TCID50–max. 106,8 TCID50*

* TCID50 – 50% infekční dávka pro tkáňové kultury.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

K aktivní imunizaci klinicky zdravých prasat od 2 týdnů věku v prostředí kontaminovaném evropským typem viru PRRS.

Nástup imunity na protektivní úroveň: 4 týdny po vakcinaci.

Trvání imunity:

Prasata na výkrm - trvání imunity 6 měsíců.

Bylo prokázáno, že vakcinace dvoutýdenních selat významně snižuje výskyt plicních lézí po čelenžní zkoušce provedené 180 dní po vakcinaci.

Chovné prasnice - trvání imunity 16 týdnů.

Bylo prokázáno, že vakcinace séronegativních klinicky zdravých prasnic 4 týdny před inseminací snižuje virémii a transplacentární infekci virem PRRS v kritickém období (přibližně od 85. dne březosti) a minimalizuje negativní dopad na reprodukční výkonnost, zahrnující počet mrtvě narozených selat, četnost virémie u selat, snížený přírůstek hmotnosti, virovou zátěž a výskyt lézí v plicích u selat.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Použití vakcíny v průběhu březosti je nutné zodpovědně zvážit v souvislosti s aktuální situací rozšíření viru PRRS v konkrétním chovu a projevy probíhající infekce. Virus PRRS naivní prasničky a prasnice, které se dosud nesetkaly s infekcí, by se neměly vakcinovat během březosti z důvodů předcházení možným negativním účinkům na plody.

Vakcínu lze používat během laktace.

Podávané množství a způsob podání

Asepticky rozpusťte lyofilizát přidáním dostatečného množství rozpouštědla do lahvičky obsahující lyofilizát. Po rozpuštění přeneste obsah do lahvičky s rozpouštědlem. Dobře protřepejte.

Vakcinační dávka – 2 ml intramuskulárně.

Aplikuje se jednorázová dávka prasatům od 2 týdnů věku.

Výkrmová prasata: jedna vakcinační dávka je dostatečná pro chráněnost až do porážky.

Chovná prasata: u prasniček se doporučuje (re)vakcinace 4 týdny před připuštěním. Pro dosažení uniformní úrovně chráněnosti se doporučuje revakcinace v pravidelných intervalech, buď před každou další březostí, nebo celý chov každých 16. týdnů.

Nově zařazovaná, virus PRRS prostá zvířata (např. prasničky z PRRS-negativních chovů) by se měla vakcinovat před zabřeznutím.

Doporučuje se vakcinovat všechna prasata v chovu od nejranějšího doporučeného věku.

Bylo prokázáno, že mateřské protilátky neovlivňují odpověď na vakcinaci.

Skladování

Uchovávejte a přepravuje chlazené (2°C–8°C).

Chraňte před mrazem. Chraňte před světlem.

Vakcínu po rekonstituci (po dobu 3 hodin) uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku (lyofilizátu) v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti rozpouštědla v neporušeném obalu: 4 roky.

Doba použitelnosti po rozpuštění podle návodu: 3 hodiny.

Balení

1 x 5 dávek (1 x 3 ml lyofilizované vakcíny + 1 x 10 ml rozpouštědla)

5 x 5 dávek (5 x 3 ml lyofilizované vakcíny + 5 x 10 ml rozpouštědla)

1 x 25 dávek (1 x 10 ml lyofilizované vakcíny + 1 x 50 ml rozpouštědla)

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.