CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

BIOSUIS PARVO L (6) injekční emulze pro prasata

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky BIOSUIS PARVO L (6) injekční emulze pro prasata

Inaktivovaná vakcína proti parvoviróze a leptospiróze prasat.

typ přípravku: Vakcíny
cílové druhy zvířat: Prase

Potřebujete poradit?

Léková forma

Injekční emulze.

Bílá až narůžovělá mléčná tekutina, ve které může být malé množství snadno roztřepatelného sedimentu.

Složení

Jedna dávka (2 ml) obsahuje:

Parvovirus suis inactivatum kmen MSV Bio-37                             min. titr 4 log2 stanovený HI*

Leptospira interrogans, sérová skupina Pomona,

sérovar Pomona, kmen MSLB 1037                                             min. titr 32 stanovený ALR**

Leptospira interrogans, sérová skupina Sejroe,

sérovar Hardjo, kmen MSLB 1039                                                min. titr 40 stanovený ALR**

Leptospira interrogans, sérová skupina Australis,

sérovar Bratislava, kmen MSLB 1040                                          min. titr 40 stanovený ALR**

Leptospira interrogans, sérová skupina Grippotyphosa,

sérovar Grippotyphosa, kmen MSLB 1042                                  min. titr 51 stanovený ALR**

Leptospira interrogans, sérová skupina Icterohaemorrhagiae,

sérovar Icterohaemorrhagiae, kmen MSLB 1041                        min. titr 51 stanovený ALR**

Leptospira interrogans, sérová skupina Canicola,

sérovar Canicola, kmen MSLB 1043                                           min. titr 51 stanovený ALR**

*Titr HI protilátek v morčecím séru po podání ¼ objemu vakcinační dávky. U čtyř z pěti morčat musí být prokázány protilátky v titru 16 a vyšším.
**Geometrický průměr titrů specifických protilátek stanovených aglutinačně-lytickou reakcí (ALR) po vakcinaci králíků šarží vakcíny s minimálním obsahem antigenů.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

K aktivní imunizaci prasniček, prasnic pro ochranu proti transplacentární infekci parvovirózou a leptospirózou. K aktivní imunizaci kanců ke snížení rizika přenosu leptospir a parvovirózy při připuštění.

Prasnice a prasničky:

Nástup imunity:

Prasečí parvovirus: od začátku březosti.

Leptospiry: od začátku březosti, maximální hladina postvakcinačních protilátek je zjišťována 28. den po základní vakcinaci.

Trvání imunity:

Prasečí parvovirus: vakcinace zaručuje ochranu plodů během celé březosti.

Leptospiry: hladina protilátek, která chránila vakcinovaná zvířata v rámci čelenžního testu, byla prokázána po dobu nejméně 77 dní. Vysoké hladiny protilátek přetrvávají během celé březosti až do doby dalšího připuštění.

Kanci:

Nástup imunity: 28 dní po základní vakcinaci.

Délka trvání imunity: hladina protilátek, která chránila vakcinovaná zvířata v rámci čelenžního testu, byla prokázána po dobu nejméně 105 dní pro parvovirus a nejméně 77 dní pro antigeny leptospir. Vysoké hladiny protilátek přetrvávají až do doby 4 měsíců po základní vakcinaci.

Podávané množství a způsob podání

Dívka 2 ml se aplikuje intramuskulárně, nejlépe do paraaurikulární oblasti.

Prasničky a prasnice:

Základní vakcinace – dvě vakcinační dávky.

Aplikace první dávky vakcíny 5–6 týdnů před připuštěním, aplikace druhé dávky vakcíny tak, aby byla uskutečněna 2–3 týdny před připuštěním.

Další pravidelné revakcinace vždy jednou vakcinační dávkou 2–3 týdny před připuštěním.

Kanci:

Základní vakcinace – dvě vakcinační dávky.

Aplikace první dávky 7 týdnů před prvním připouštěním nebo odběrem ejakulátu. Aplikace druhé dávky za 3 týdny tj., aby byla uskutečněna 4 týdny před prvním připouštěním nebo zařazením kance do umělé inseminace. Vysoké hladiny protilátek přetrvávají až do doby 4 měsíců po základní vakcinaci. K udržení nejvyšší úrovně chráněnosti je doporučena revakcinace vždy jednou vakcinační dávkou aplikovanou každé 4 měsíce.

Skladování

V suchu a temnu při teplotě 2–8 °C.

Chraňte před mrazem.

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 10 hodin.

Balení

4 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.