CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

BIOSUIS M.hyo, injekční suspenze pro prasata

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky BIOSUIS M.hyo, injekční suspenze pro prasata

Inaktivovaná vakcína proti enzootické pneumonii prasat.

typ přípravku: Vakcíny
cílové druhy zvířat: Prase

Potřebujete poradit?

Léková forma

Injekční emulze.

Vzhled – mléčná tekutina žlutobílé až světle růžové barvy bez sedimentu, nebo s malým množstvím sedimentu, který se po protřepání rozptýlí.

Složení

Jedna vakcinační dávka (2 ml) obsahuje:

Mycoplasma hyopneumoniae, inaktivovaná RP ≥ 1*

* RP = Relativní účinnost  (ELISA test) ve srovnání s referenčním sérem získaném po vakcinaci myší šarží vakcíny, která vyhověla v čelenžním testu na cílovém druhu zvířat.

Indikace

Vakcína je určena k aktivní imunizaci výkrmových prasat pro zmírnění následků infekce Mycoplasma hyopneumoniae – původce enzootické pneumonie prasat.

Nástup imunity: 3 týdny po jedné dávce, resp. dvou dávkách v případě 2dávkové aplikace.

Trvání imunity: v celém průběhu výkrmu.

Cílový druh zvířat

Prasata (výkrmová prasata).

Podávané množství a způsob podání

Vakcinační dávka 2 ml se aplikuje intramuskulárně, nejlépe do paraaurikulární krajiny, od 10. dne stáří (potažmo 7. dne stáří v případě vysoké infekčního tlaku).

Vakcinační schéma:

1 dávka od 10. dne stáří selat.

V případě silného infekčního tlaku M. hyopneumoniae lze od 7 dnů věku použít 2 dávky aplikované v intervalu 3 týdnů.

Výběr vakcinačního schématu závisí na znalosti konkrétní situace výskytu onemocnění v chovu.

Skladování

Uchovávejte v chladničce (2 °C–8 °C).

Chraňte před světlem.

Chraňte před mrazem.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu je 10 hodin.

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

Balení

10 ml, 100 ml, 250 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.