CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

BIOSUIS APP 2,9,11, injekční emulze pro prasata

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky BIOSUIS APP 2,9,11, injekční emulze pro prasata

Inaktivovaná toxoidová vakcína proti aktinobacilové pleuropneumonii prasat.

typ přípravku: Vakcíny
cílové druhy zvířat: Prase

Potřebujete poradit?

Léková forma

Injekční emulze.

Vzhled: mléčná kapalina našedlé až bílé barvy s malým množstvím sedimentu, který se po protřepání rozptýlí.

Složení

Jedna vakcinační dávka (1ml) obsahuje:

Actinobacillus pleuropneumoniae sérovar 2 RP ≥ 1*

Actinobacillus pleuropneumoniae sérovary 9, 11 RP ≥ 1*

toxoid APX I RP ≥ 1*

toxoid APX II RP ≥ 1*

toxoid APX III RP ≥ 1*

*RP = Relativní účinnost (ELISA test) v porovnání s referenčním sérem získaným po vakcinaci myší šarží vakcíny, která vyhověla v čelenžním testu na cílovém druhu zvířat.

Cílové druhy zvířat

Prasata.

Indikace

K aktivní imunizaci výkrmových prasat za účelem zmírnění následků infekce Actinobacillus pleuropneumoniae – původce pleuropneumonie prasat.

U vakcinovaných prasat jsou signifikantně nižší klinické a patologické symptomy aktinobacilové pleuropneumonie.

Nástup imunity: za 3 týdny po druhé dávce.  

Trvání imunity: 20 týdnů po aplikaci druhé dávky.

Podávané množství a způsob podání

Intramuskulárně, nejlépe do paraaurikulární krajiny, v dávce 1 ml od 6. týdne stáří selat.

Základní vakcinace: 

Selata od stáří 6 týdnů se vakcinují 2 dávkami v intervalu 3 týdnů.  

Skladování

Uchovávejte v chladničce (2–8 °C).

Chraňte před mrazem.

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 10 hodin.

Balení

10 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.