CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

BioRabbit RHDV 1, 2 injekční suspenze pro králíky

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky BioRabbit RHDV 1, 2 injekční suspenze pro králíky

typ přípravku: Vakcíny
cílové druhy zvířat: Králík

Potřebujete poradit?

Složení

Jedna dávka (0,5 ml) obsahuje:

Calicivirus septicemiae haemorrhagiae cuniculi inactivatum, typ 1a (RHDVa),
kmen Bio 89               min. 60*

Calicivirus septicemiae haemorrhagiae cuniculi inactivatum, typ 2 (RHDV2),
kmen Bio 88               min. 80*

* Titr hemaglutinačně inhibičních protilátek po podání vakcíny laboratorním zvířatům (králík)

Cílové druhy zvířat

Králíci.

Indikace pro použití

K aktivní imunizaci králíků od věku 6 týdnů k prevenci mortality způsobené virem hemoragického onemocnění králíků typu RHDV/RHDVa a typu RHDV2.

Nástup imunity: 7 dnů po vakcinaci.

Trvání imunity: 12 měsíců.

Kontraindikace

Nejsou.

Zvláštní upozornění

Zvláštní upozornění:

Vakcinovat pouze zdravá zvířata.

Zvláštní opatření pro bezpečné použití u cílových druhů zvířat:

Testy bezpečnosti nebyly provedeny u zakrslých králíků.

Zvláštní opatření pro osobu, která podává veterinární léčivý přípravek zvířatům:

V případě náhodného sebepoškození injekčně podaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Zvláštní opatření pro ochranu životního prostředí:

Neuplatňuje se.

Březost:

Lze použít během březosti.

Nedoporučuje se použití u králíků v posledním týdnu březosti z důvodu možnosti abortu nešetrnou fixací.

Laktace:

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku během laktace.

Interakce s jinými léčivými přípravky a další formy interakce:

Dostupné údaje o bezpečnosti a účinnosti dokládají, že tuto vakcínu lze smíchat a aplikovat s vakcínou společnosti Bioveta obsahující živý virus myxomatózy v členských státech, kde je tato vakcína registrována.

Pro smíšené použití byl prokázán nástup imunity 7 dní a trvání imunity 6 měsíců pro složky RHDVa a RHDV2 u králíků od 8 týdnů věku. Při současném podání obou vakcín na různá místa byl u králíků od 8 týdnů věku prokázán nástup imunity po 7 dnech pro složky RHDVa a RHDV2, trvání imunity nebylo prokázáno.

Dávkování pro každý druh, cesty a způsob podání

Vakcinační dávka – jedna dávka (0,5 ml) aplikována subkutánně.

Zvířata je možno vakcinovat od 6 týdnů věku.

Každoroční revakcinace se provádějí nejpozději za 12 měsíců od poslední vakcinace.

Pokud je tato vakcína použita k naředění vakcíny společnosti Bioveta s živým virem myxomatózy, lze kombinovat pouze vakcínu se stejným počtem dávek a jedna dávka je také 0,5 ml (tj. například: lze naředit 10 dávek vakcíny společnosti Bioveta s živým virem myxomatózy s 10 dávkami této vakcíny). Aplikuje se subkutánně.

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2 °C – 8 °C).

Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 10 hodin.

Doba použitelnosti po smíchání BioRabbit RHDV1, 2 s vakcínou společnosti Bioveta s živým virem myxomatózy: spotřebujte ihned.

Balení

3 ml lahvička obsahující 0,5 ml (1 dávka)

10 ml lahvička obsahující 5 ml (10 dávek)

10 ml lahvička obsahující 10 ml (20 dávek)

15 ml lahvička obsahující 5 ml (10 dávek)

15 ml lahvička obsahující 10 ml (20 dávek)

Kartonová krabička obsahující 1 x 10 dávek nebo 1 x 20 dávek.

Plastová krabička obsahující 10 x 1 dávku, 10 x 10 dávek nebo 10 x 20 dávek.

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.