CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

BIOMEC 10 mg/ml injekční roztok

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky BIOMEC 10 mg/ml injekční roztok

Injekční antiparazitikum s obsahem ivermektinu.

typ přípravku: Antiparazitika, repelenty
cílové druhy zvířat: Ovce, Prase, Skot

Potřebujete poradit?

Léková forma

Injekční roztok.

Čirá, bezbarvá nebo nažloutlá kapalina.

Složení

1 ml obsahuje:

Léčivá látka:

Ivermectinum – 10,0 mg.

Cílové druhy zvířat

Skot, ovce, prasata. 

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Přípravek je indikován pro účinnou léčbu a zamezení šíření následujících parazitárních onemocnění: 

Skot: 

Gastrointestinální oblí červi (dospělci a vývojová stadia)

Ostertagia  ostertagi (dospělci, L4  a L3. včetně inhibovaných larev).

Ostertagia lyrata (dospělci).

Haemonchus placei (dospělci, L4 a L3).

Trichostrongylus axei (dospělci a L4).

Cooperia oncophora (dospělci a L4).

Cooperia punctata (dospělci a L4).

Cooperia pectinata (dospělci a L4). 

Oesophagostomum radiatum (dospělci, L4 a L3).

Bunostomum phlebotomum (dospělci, L4 a L 3).

Nematodirus helvetianus (dospělci).

Nematodirus spathiger (dospělci).

Strongyloides pappillosus (dospělci).

Toxocara vitulorum (dospělci).

Trichuris spp. (dospělci).

Plicnivky: 

Dictyocaulus viviparus (dospělci, L4 včetně inhibovaných larev).

Oční helminté: 

Thelazia spp. (dospělci).

Střečci (všechna parazitující stadia): 

Hypoderma bovis. 

Hypoderma lineatum.

Zákožky: 

Psoroptes bovis.

Sarcoptes scabiei var. bovis.

Vši: 

Linognathus vituli.

Haematopinus eurysternus.

Solenopotes capillatus.

Přípravek se může používat adjuvantně při zamezení šíření zákožky Chorioptes bovis, ale nemusí nastat úplná eliminace.

Přetrvávání účinnosti u skotu: 

Přípravek podaný v doporučené dávce 1 ml na 50 kg živé hmotnosti poskytuje účinné zamezení šíření Haemonchus placei a Cooperia spp. po dobu 14 dní. Ostertagia ostertagi a Oesophagostomum radiatum 21 dní a Dictylocaulus viviarus 28 dní po ošetření.

Ovce:

Gastrointestinální oblí červi: 

Haemonchus contortus (dospělci, L4 a L3).

Ostertagia circumcincta (dospělci, L4 a L3).

Trichostrongylus axei (dospělci).

Trichostrongylus colubriformis (dospělci, L4 a L3).

Trichostrongylus vitrinus (dospělci).

Nematodirus filicollis (dospělci a L4).

Nematodirus spathiger (L4 a L3).

Cooperia curticei (dospělci, L4).

Oesophagostomum columbianum (dospělci, L4 a L 3).

Oesophagostomum venulosum (dospělci).

Chabertia ovina (dospělci, L4 a L3).

Trichuris ovis (dospělci).

Strongyloides papillosus (L4 a L3).

Gaigeria pachyscelis (dospělci, L4 a L3).

Plicnivky: 

Dictylocaulus filaria (dospělci, L4 a L3).

Protostrongylus rufescens (dospělci).

Nosní střečci (všechna larvální stadia): 

Oestrus ovis.

Svrab: 

Psoroptes conmmunis var. ovis.* 

Sarcoptes scabiei.

Psorergates ovis.

*Při ošetření proti psoroptovému ovčímu svrabu se injekce podává dvakrát v intervalu 7 dnů. Jedna aplikace může pouze redukovat počet zákožek a budit dojem, že klinický svrab je eradikován. 

Prasata: 

Gastrointestinální oblí červi: 

Ascaris suum (dospělci a L4).

Hyostrongylus rubidus (dospělci a L4).

Oesophagostomum spp. (dospělci a L4).

Strongyloides ransomi (dospělci a somatické larvy).**

Plicnivky: 

Metastrongylus spp. (dospělci).

Ostatní červi: 

Stephanurus dentatus (dospělci a L4).

Vši: 

Haematopinus suis.

Přípravek nepůsobí na vajíčka vší, jejichž vývoj trvá 21 dní. Proto jejich eliminace může vyžadovat opakované ošetření.

Svrab: 

Sarcoptes scabiei var. suis.

**Přípravek podávaný březím prasnicím 7–14 dnů před porodem účinně zabrání přenosu S.ransomi mlékem prasnic na selata.

Kontraindikace

Nepodávat intravenózně nebo intramuskulárně. 

U zvířat produkujících mléko pro lidský konzum nepodávat v laktaci a 28 dní před porodem. 

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Z důvodu zvýšení rizika možného vývoje rezistence, které by mohlo vést k neúčinné terapii, je třeba přistupovat k podání přípravku obezřetně a vyhnout se následujícím praktikám:

  • příliš častému a opakujícímu se používání anthelmintik ze stejné skupiny, příliš dlouhé době podávání,
  • poddávkování z důvodu špatného stanovení živé hmotnosti, chybného podání přípravku.

Za použití vhodných testů (např. Testu redukce počtu vajíček – FECRT) mají být vyšetřeny podezřelé klinické případy na rezistenci k anthelmintikům. Tam, kde výsledky testu potvrzují rezistenci k určitému anthelmintiku, by mělo být použito anthelmintikum náležející do jiné skupiny a mající jiný způsob účinku.

Použití tohoto přípravku musí být založené na místní epidemiologické informaci o vnímavosti nematodů a doporučeních, jak zamezit dalšímu vývoji rezistence na antihelmintika.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Neaplikovat mokrým a špinavým zvířatům. 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Předcházejte náhodnému samopodání injekce. V případě náhodného samopodání injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Lidé se známou přecitlivělostí na ivermektin nebo na některou z pomocných látek by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Přípravek by neměly podávat těhotné a kojící ženy, starší osoby, pacienti s poruchami funkce CNS, epileptici, pacienti s vážnou jaterní insuficiencí, pacienti s kardiovaskulárními problémy.

Těhotné a kojící ženy by měly přípravek podávat obezřetně.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné prostředky skládající se z ochranných rukavic.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Po subkutánním podání může být u některých zvířat pozorován přechodný nepokoj a občasný výskyt otoků měkkých tkání v místě injekčního podání. Tyto reakce samovolně odezní.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Březost – skot, ovce, prasata:

Studie ukázaly široké rozpětí bezpečnosti. Používání doporučených hladin nemá vedlejší účinky na plodnost. 

Laktace:

U zvířat produkujících mléko pro lidský konzum nepodávat v laktaci a 28 dnů před porodem.

Podávané množství a způsob podání

Subkutánní podání.

Skot: 

Doporučená dávka 0,2 mg ivermektinu na kg živé hmotnosti (odpovídá 1 ml přípravku/50 kg živé hmotnosti). Aplikace se provádí subkutánně do volné kůže před nebo za lopatkou. 

V případě podkožní střečkovitosti je třeba skot ošetřit co nejdříve po ukončení náletu střečků. 

Ošetření skotu postiženého podkožní střečkovitostí:

Ivermektin je účinný proti všem stádiím podkožních střečků u skotu, je však důležitá doba ošetření. Skot by se měl ošetřovat po skončení náletu střečků, protože zasáhnutí larev v období, kdy se nachází v životně důležitých orgánech, může u hostitele vyvolat nežádoucí reakce. Zasáhnutí Hypoderma lineatum v období, kdy se nachází v tkáních jícnu, může způsobit tympanii, zasáhnutí Hypoderma bovis v období, kdy se nachází ve vertebrálním kanále, může způsobit závrať nebo ochrnutí. Z tohoto důvodu by se měl skot ošetřovat před nebo po skončení těchto vývojových forem.

Ovce:

Doporučená dávka 0,2 mg ivermektinu na kg živé hmotnosti (odpovídá (odpovídá 0,5 ml přípravku/ 25 kg živé hmotnosti). Aplikace se provádí subkutánně do volné kůže mezi plecemi. U ovcí před střiží se před vlastní aplikací dávky ujistěte, zda jehla pronikla vlnou a kůží. 

Při ošetření proti psoroptovému ovčímu svrabu se léčba po 7 dnech opakuje. 

Prasata:

Doporučená dávka 0,3 mg ivermektinu na kg živé hmotnosti (odpovídá 1 ml přípravku/33 kg živé hmotnosti). Přípravek musí být podáván pouze subkutánně v oblasti šíje v doporučené dávce.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Skot:

Jedna dávka 4,0 mg ivermektinu na kg (dvacetinásobek používané hladiny) podaná subkutánně má za následek ataxii a depresi. 

Ovce:

Ivermektin podaný subkutánně prokázal odpovídající bezpečnost v doporučené hladině dávky. Při perorální dávce obchodního složení pro orální podávání do 4 mg ivermektinu na kg (dvacetinásobek doporučené dávky), podané žaludeční sondou, nezpůsobilo nežádoucí toxické reakce. 

Prasata:

Dávka 30 mg ivermektinu na kg (stonásobek doporučené dávky 0,3 mg na kg) aplikované prasatům subkutánně způsobila letargii, ataxii, bilaterální mydriázu, intermitentní tremor, ztížené dýchání a laterální ulehnutí. 

Nebyla definována žádná antidota; doporučuje se symptomatická léčba. 

Skladování

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před světlem.

Ochranné lhůty

Ovce, prasata:

Maso – 28 dnů.

Skot:

Maso – 49 dnů.

Mléko – u zvířat produkujících mléko pro lidský konzum nepodávat v laktaci a 28 dní před porodem.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 5 let.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

Balení

1 x 5 ml, 10 x 5 ml.

1 x 20 ml, 5 x 20 ml, 10 x 20 ml.

1 x 50 ml, 6 x 50 ml, 12 x 50 ml, 24 x 50 ml.

1 x 100 ml, 12 x 100 ml, 20 x 100 ml.

1 x 250 ml, 12 x 250 ml, 20 x 250 ml.

1 x 500 ml.


Napište nám


antispam
Zadejte text z obrázku

nebo volejte


+420 517 318 604