CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

Biofel PCHR injekční emulze pro kočky

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky Biofel PCHR injekční emulze pro kočky

Vakcína proti panleukopenii, herpesvirové a calicivirové infekci a vzteklině koček.

typ přípravku: Vakcíny
cílové druhy zvířat: Kočka

Potřebujete poradit?

Složení

1 dávka (1 ml) obsahuje:

Léčivé látky:

Inaktivovaný virus panleukopenie koček, kmen FPV Bio 7            RP ≥ 1*

Inaktivovaný kočičí kalicivirus, kmen FCV F9 Bio 8                       RP ≥ 1*

Inaktivovaný kočičí herpesvirus, kmen FHV-1 Bio 9                      RP ≥ 1 *

Inaktivovaný virus vztekliny, kmen SAD Vnukovo-32                     min 1 IU

*) RP = Relativní účinnost (ELISA test) ve srovnání s referenčním sérem získaným po vakcinaci morčat šarží vakcíny, která vyhověla v čelenžním testu na cílovém druhu zvířat.

Adjuvans:

Olejové adjuvans (Emulsigen) – ad 1 ml.

Excipiens:

Thiomersal – 0,01 %.

Léková forma

Injekční emulze.

Narůžovělá tekutina bez sedimentu.

Cílové druhy zvířat

Kočky.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

K aktivní imunizaci koček ve věku od 3 měsíců proti panleukopenii, herpesvirové a kalicivirové infekci a vzteklině koček.

Nástup protektivní imunity proti panleukopenii je za 3 týdny po základní vakcinaci a nástup protektivní imunity proti kočičí kalicivirové, herpesvirové infekci a proti vzteklině je za 4 týdny po základní vakcinaci.

Trvání imunity je 12 měsíců.

Kontraindikace

Nejsou.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Případná antiparazitární léčba by měla předcházet vakcinaci nejméně o deset dnů.

Vliv mateřských protilátek na účinnost vakcinace nebyl sledován.

Vakcinovat pouze zdravá zvířata.

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Neuplatňuje se.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Pro uživatele:

Tento veterinární léčivý přípravek obsahuje minerální olej. Náhodná injekce/náhodné sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem může způsobit silné bolesti a otok, zvláště po injekčním podání do kloubu nebo prstu, a ve vzácných případech může vést k ztrátě postiženého prstu, pokud není poskytnuta rychlá lékařská péče.

Pokud u vás došlo k náhodné injekci veterinárního léčivého přípravku, vyhledejte lékařskou pomoc, i když šlo jen o malé množství, a vezměte příbalovou informaci s sebou.

Pokud bolest přetrvává více než 12 hodin po lékařské prohlídce, obraťte se na lékaře znovu.

Pro lékaře:

Tento veterinární léčivý přípravek obsahuje minerální olej. I když bylo injekčně aplikované malé množství, náhodná injekce tohoto přípravku může vyvolat intenzivní otok, který může např. končit ischemickou nekrózu, a dokonce i ztrátu prstu. Odborná, RYCHLÁ chirurgická péče je nutná a může vyžadovat včasné chirurgické otevření a výplach místa, kam byla injekce podána, zvláště tam, kde je zasažena pulpa prstu nebo šlacha.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Po subkutánním podání u koček může být v místě vpichu velmi vzácně pozorován přechodný otok (obvykle do průměru 0,5 cm) a bolestivost, která vymizí během 3 týdnů. Ve velmi vzácných případech se mohou objevit reakce z přecitlivělosti.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Vakcinace březích koček se doporučuje v první polovině gravidity.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

Podávané množství a způsob podání

Dávka – 1 ml bez ohledu na stáří, hmotnost a plemeno jedince, nejdříve však ve třech měsících stáří.

Způsob podání – subkutánně, nejlépe v krajině za lopatkou.

Před upotřebením je nutné obsah lahvičky řádně protřepat.

Základní vakcinace:

Jedna dávka vakcíny Biofel PCHR od stáří 3 měsíců, po předchozí aplikaci jedné dávky vakcíny Biofel PCH u koťat od stáří 8–10 týdnů.

Doporučený interval mezi jednotlivými dávkami je 3–4 týdny.

Revakcinace:

Další pravidelné revakcinace vakcínou Biofel PCHR se provádějí ve 12měsíčních intervalech.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Dvojnásobná dávka vakcíny nemá žádné jiné vedlejší účinky na cílová zvířata než ty, které jsou uvedeny v bodě „Nežádoucí účinky“.

Ochranná lhůta

Není určeno pro potravinová zvířata.

Imunologické vlastnosti

Antigeny ve vakcíně jsou po aplikaci do těla vakcinovaného jedince rozpoznány jako cizí a je aktivována celá řada obranných mechanismů v organismu (makrofágy, opsoniny, interleukiny, B lymfocyty atd.), v jejichž důsledku dojde k tvorbě specifických protilátek proti antigenním determinantám obsaženým ve vakcíně. Tyto mechanismy mají zabránit následnému rozvoji infekce.

Seznam pomocných látek

Thiomersal.

Olejové adjuvans (Emulsigen).

Hlavní inkompatibility

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 8 hodin.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C–8 °C).

Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.

Druh a složení vnitřního obalu

Vakcína je plněná do skleněných lahviček hydrolytické třídy I. uzavřených pryžovou propichovací zátkou, zajištěnou hliníkovou pertlí.

Přípravek je dodáván v následujících baleních:

A/ plastová krabička s víčkem s 10 jamkami:

2 x 1 dávka, 10 x 1 dávka, 5 x 5 dávek, 10 x 5 dávek.

B/ plastová krabička s víčkem s 20 jamkami:

20 x 1 dávka.

C/ plastová krabička s víčkem se 100 jamkami:

100 x 1 dávka.

D/ kartónová krabička:

1 x 5 dávek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.