CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

Biocan T injekční suspenze

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky Biocan T injekční suspenze

Vakcína proti tetanu psů.

typ přípravku: Vakcíny
cílové druhy zvířat: Pes

Potřebujete poradit?

Složení

Jedna vakcinační dávka (1 ml) obsahuje:

Léčivá látka:

Anatoxinum tetanicum purificatum – RP ≥ 1*.

*RP = Relativní účinnost (ELISA test) je vyjádřena porovnáním hladiny protilátek v séru morčat s hladinou protilátek v referenčním séru získaném po vakcinaci morčat a jeho srovnáním s mezinárodním standardem.

Pomocné látky:

Adjuvans

Algeldrát – 0,1 ml.

Excipiens

Thiomersal – 0,15 mg.  

Léková forma

Injekční suspenze.

Cílové druhy zvířat

Psi.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

K aktivní imunizaci psů proti tetanu.

Nástup imunity: 14–21 dní po základní vakcinaci.

Doba trvání imunity: minimálně 2 roky.

Kontraindikace

Nepoužívat v případě zvířat nemocných, vyhublých a v rekonvalescenci.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Neuplatňuje se.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Nejsou známy. Vakcína může výjimečně vyvolat hypersensitivní stav. V takovém případě se aplikuje symptomatická léčba.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Lze použít během březosti a laktace.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

Podávané množství a způsob podání

Před upotřebením je nutné obsah lékovky protřepat.

Dávka – 1 ml bez ohledu na stáří, hmotnost a plemeno jedince.

Způsob podání: intramuskulárně.

Základní vakcinace:

2 dávky v intervalu 3 týdnů pro zvířata starší 3 měsíců.

Revakcinace:

Doporučuje se revakcinace po dvou letech. V indikovaných případech je možné podat další booster dávku dříve než za uvedenou dobu.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Dvojnásobná dávka vakcíny nezpůsobuje žádné další vedlejší účinky než ty popsané v bodě „Nežádoucí účinky“.

Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.

Imunologické vlastnosti

Po aplikaci anatoxinu obsaženého ve vakcíně do těla zvířete dojde k tvorbě specifických protilátek, které pak chrání imunizované zvíře proti tetanu.

Seznam pomocných látek

Algeldrát.

Thiomersal.

Pufrovaný fyziologický roztok:

Chlorid sodný.

Chlorid draselný.

Dihydrogenfosforečnan draselný.

Dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného.

Voda na injekci.

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 10 hodin (platí pro vícedávková balení).

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2°C–8°C).

Uchovávejte v suchu.

Chraňte před světlem.

Druh a složení vnitřního obalu

Skleněné lahvičky, hydrolytické třídy I, o objemu 3 ml.

Lahvičky jsou uzavřeny pryžovými propichovacími zátkami, opařenými hliníkovými pertlemi.

Lahvičky jsou baleny do plastových krabiček s víčkem.

Velikosti balení:

2 x 1 ml, 5 x 1 ml, 10 x 1 ml, 20 x 1 ml, 1 x 2 ml.

Příbalová informace je součástí každého balení.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.