CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

Biocan Puppy lyofilizát k přípravě injekční suspenze s rozpouštědlem

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky Biocan Puppy lyofilizát k přípravě injekční suspenze s rozpouštědlem

Vakcína proti psince živá a parvoviróze psů inaktivovaná.

typ přípravku: Vakcíny
cílové druhy zvířat: Pes

Potřebujete poradit?

Složení – 1 ml

a) lyofilizát složka (D)                            Minimum              Maximum

Virus febris contagiosae canis              104,2 TCID50         105,0TCID 50

Lyofilizační médium ad 1 ml

b) tekutá složka (P)
Parvovirus enteritidis canis inact.  min. 1024 HAU - max. 4096 HAU

2% gel hydroxidu hlinitého – 10 %

Léková forma

Injekční roztok.

Cílová zvířata

Psi.

Po aplikaci vakcíny dochází

  • k pomnožení antigenu psinky, následnému spuštění imunitní reakce a v důsledku toho dochází k vyvolání buněčné a protilátkové odezvy proti psinkové infekci.
  • parvovirový antigen ve vakcíně je po aplikaci do těla vakcinovaného jedince rozpoznán jako cizí a je aktivována celá řada obranných mechanismů organismu (makrofágy, opsoniny, interleukiny, B lymfocyty atd.), v jejímž důsledku dojde k tvorbě specifických protilátek proti antigenním determinantám obsaženým ve vakcíně. Tyto specifické protilátky mají zabránit následnému rozvinutí infekce při nakažení parvovirem.

Maximální hladiny protilátek byly dosaženy mezi 14. až 28. dnem po vakcinaci a přetrvávaly po dobu min. 12 měsíců.

Indikace

K aktivní imunizaci psů proti psince a parvoviróze psů od 5. týdne stáří.

Kontraindikace

Celkové horečnaté onemocnění.

Interakce

Vakcínu Biocan Puppy je možné použít samostatně, simultánně nebo sdruženě s jinými vakcínami Biocan.

Dávkování a metoda aplikace

Dávka – 1 ml injekčního roztoku, který vznikne naředěním lyofilizované složky tekutou složkou vakcíny, bez ohledu na stáří, hmotnost a plemeno jedince, nejdříve však v pátém týdnu stáří.

Způsob podání – subkutánně, nejlépe v krajině za lopatkou.

Primovakcinované jedince je potřebné revakcinovat v intervalu 14–21 dnů. K udržení trvalé imunity se doporučuje každoroční revakcinace.

Vakcinační schéma

Vakcinační schéma určuje veterinární lékař v závislosti na nákazové situaci a úrovni pasivní chráně­nosti vakcinovaných jedinců kolostrálními protilátkami.

stáří
štěněte

nákazová situace
příznivá nepříznivá parvoviróza nepříznivá psinka
5–6 týdnů   Puppy (P) + C Puppy (DP, DHPPi) + C
7–8 týdnů   Puppy (P) + C Puppy (DP, DHPPi) + C
8–10 týdnů DHPPi + L DHPPi + L DHPPi + L
12–16 týdnů DHPPi + LR (R) DHPPi + LR (R) DHPPi + LR (R)
každoroční revakcinace DHPPi + LR (R) DHPPi + LR (R) DHPPi + LR (R)
Poznámka:

Vakcína v závorce (P, R, DP, DHPPi) znamená možnost uplatnění alternativní vakcíny řady Biocan.

Vakcíny označené +C, +L, +LR lze aplikovat simultánně nebo sdruženě s jinými vakcínami.

Další možné vakcinace:

Biocan M plus – vakcína proti Microsporum canis psů k použití od 8. týdne stáří.

Biocan B – vakcína proti Lymské borelióze psů k použití od 12. týdne stáří.

Biocan T – vakcína proti tetanu pro psy k použití od 12. týdne stáří.

Nežádoucí účinky

V místě aplikace vakcíny se může vytvořit přiměřená lokální reakce (zpravidla velikosti hrášku), která do 3 týdnů vymizí. Výjimečně může dojít ke vzniku hypersensitivity.

Skladování

V suchu a temnu při teplotě 2–8 °C. Vakcína nesmí zmrznout!

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Vakcínu je nutné spotřebovat ihned po naředění.

Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.

Exspirace

24 měsíců.

Zvláštní upozornění

Vakcinovat jen klinicky zdravé jedince v řádném výživném stavu. Případná antiparazitární léčba by měla předcházet vakcinaci nejméně o deset dnů. Týden po vakcinaci nedoporučujeme provádět u imunizovaných zvířat výcvik nebo jiné namáhavé výkony.

Vakcínu je nutno spotřebovat ihned po naředění.

Balení

10 x 1 dávka