CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
 • EN - Anglická
 • SK - Slovenská
 • PL - Polská
 • RO - Rumunská
 • RU - Ruská
 • TR - Turecká
 • UA - Ukrajinská

Biocan Novel Puppy, lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi pro psy

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky Biocan Novel Puppy, lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi pro psy

Vakcína k ochraně proti psince a parvoviróze určená pro štěňata ve věku od šesti týdnů.

typ přípravku: Vakcíny
cílové druhy zvířat: Pes

Potřebujete poradit?

Složení

Jedna vakcinační dávka (1 ml) obsahuje:

Léčivé látky:

Lyofilizát                                                                                                            Minimum      Maximum

Virus febris contagiosae canis, kmen CDV Bio 11/A, živý atenuovaný     104,1 TCID50   105,5 TCID50

Parvovirus canis typ 2b, kmen CPV-2b Bio 12/B, živý atenuovaný           105,5 TCID50  107,0 TCID50

* Infekční dávka pro tkáňové kultury – 50%.

Rozpouštědlo

Voda na injekci – 1 ml.

Léková forma

Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi.

Lyofilizovaná vakcína je houbovitá hmota bílé barvy.

Rozpouštědlo je čirá bezbarvá kapalina.

Cílové druhy zvířat

Psi.

Indikace s uvedením cílových druhů zvířat

Aktivní imunizace psů od 6 týdnů věku. K prevenci:

 • mortality a klinických příznaků způsobených virem psinky,
 • klinických příznaků, leukopenie a vylučování psího parvoviru typu 2a, 2b a 2c.

Nástup imunity:

 • U štěňat bez mateřských protilátek se imunita proti CDV a CPV vyvine do 14 dnů po podání jedné dávky.

Doba trvání imunity:

Doba trvání imunity proti CDV a CPV byla u štěňat bez mateřských protilátek stanovena na 12 měsíců po podání  jedné dávky vakcíny Biocan Novel Puppy. Doba trvání imunity proti CDV a CPV typu 2b byla prokázána sérologicky a čelenžní zkouškou, doba trvání imunity proti CPV typu 2a a 2c byla prokázána sérologicky.

Kontraindikace

Nepoužívejte u klinicky nemocných zvířat.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Imunologické reakce na CDV a CPV složky vakcíny mohou být zpožděny vlivem mateřských protilátek. V situacích, kdy se očekávají velmi vysoké hladiny mateřských protilátek proti CDV a CPV, by měla následovat vakcinace dalšími dávkami polyvalentních vakcín Biocan Novel s obsahem CDV a CPV.

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Lze vakcinovat jen klinicky zdravá zvířata.

Živý vakcinační virový kmen CPV-2b se může rozšířit na nevakcinovaná zvířata, ale nezpůsobuje onemocnění.

Vzhledem k tomu, že vakcinační virový kmen CPV-2b nebyl testován u domácích koček a jiných masožravců (kromě psů), jejichž citlivost na psí parvoviry je známa, doporučuje se oddělit po vakcinaci vakcinované psy od ostatních psovitých a kočkovitých druhů zvířat.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Nebyly pozorovány.

Stejně jako u jiných vakcín se velmi vzácně mohou vyskytnout reakce z přecitlivělosti. Pokud dojde k takové reakci, je nutno okamžitě poskytnout vhodnou léčbu.

Četnost nežádoucích účinků je definována podle následující konvence:

 • Velmi časté (více než 1 z 10 zvířat vykazuje nežádoucí účinky v průběhu jednoho ošetření).
 • Časté (více než 1, ale méně než 10 zvířat ze 100 zvířat).
 • Méně časté (více než 1, ale méně než 10 zvířat z 1000 zvířat).
 • Vzácné (více než 1, ale méně než 10 zvířat z 10.000 zvířat).
 • Velmi vzácné (méně než 1 zvíře z 10.000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Bezpečnost veterinárního léčivého přípravku během březosti a laktace nebyla stanovena. Proto se použití během březosti a laktace nedoporučuje.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána současně s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

Podávané množství a způsob podání

Subkutánní použití.

Dávkování a způsob podání:

Jedna dávka se připraví rekonstitucí lahvičky s lyofilizátem (složka CDV a CPV) pomocí lahvičky s rozpouštědlem (voda na injekci). Rekonstituovaná vakcína se lehce protřepe a je určena k okamžitému subkutánnímu podání. Aplikujte 1 ml od 6 týdnů věku, bez ohledu na váhu a rasu zvířete.

Rekonstituovaná vakcína: čirá bezbarvá až nažloutlá kapalina s lehkou opalescencí.

Základní vakcinační schéma:

Jedna dávka vakcíny Biocan Novel Puppy od 6 týdnů věku.

V případě, že se očekává přítomnost mateřských protilátek proti CDV a CPV a je-li potřebná  ochrana proti dalším antigenům, měla by po jedné dávce vakcíny Biocan Novel Puppy následovat vakcinace polyvalentními vakcínami Biocan Novel s obsahem CDV a CPV podle příslušného SPC, a to tři týdny po vakcinaci vakcínou Biocan Novel Puppy.

Revakcinace:

Každoroční revakcinace jednou dávkou vakcíny Biocan Novel Puppy by měla být  prováděna v případech, kdy je potřebná imunizace pouze proti CDV a CPV.

Doporučuje se, aby psi, kterým byla podána jedna dávka vakcíny Biocan Novel Puppy a následně byli vakcinováni polyvalentními vakcínami Biocan Novel s obsahem CDV a CPV podle příslušného SPC tři týdny po vakcinaci vakcínou Biocan Novel Puppy, byli proti viru psinky a psímu parvoviru revakcinováni polyvalentními vakcínami Biocan Novel každé 3 roky podle příslušného SPC.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Po podání desetinásobné dávky vakcíny nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky.

Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.

Imunologické vlastnosti

Vakcína je určena k aktivní imunizaci zdravých štěňat a psů proti onemocněním způsobených virem psinky a psím parvovirem.

Seznam pomocných látek

Lyofilizát:

Trometamol.

Kyselina edetová.

Sacharóza.

Dextran 70.

Rozpouštědlo:

Voda na injekci.

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po rekonstituci podle návodu: spotřebujte ihned.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2 °C–8 °C).

Chraňte před světlem.

Chraňte před mrazem.

Druh a složení vnitřního obalu

Vakcína je dodávána v lahvičkách ze skla typu I v souladu s Ph. Eur. Lahvičky s lyofilizátem jsou uzavřeny bromobutylovou pryžovou zátkou a hliníkovým uzávěrem. Lahvičky s rozpouštědlem jsou uzavřeny chlorobutylovou pryžovou zátkou a hliníkovým uzávěrem. Vakcína je dodávána v množství 5 x 1 ml, 10 x 1 a 25 x 1 ml obou frakcí (tj. lyofylizátu a rozpouštědla) v průhledných plastových krabičkách.

Schválený příbalový leták je přiložen.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z používání takových přípravků

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.