CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
 • EN - Anglická
 • SK - Slovenská
 • PL - Polská
 • RO - Rumunská
 • RU - Ruská
 • TR - Turecká
 • UA - Ukrajinská

Biocan DHPPi+LR lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky Biocan DHPPi+LR lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem

Vakcína proti psince, infekční hepatitidě, infekční laryngotracheitidě, parvoviróze, parainfluenze, leptospiróze a vzteklině psů.

typ přípravku: Vakcíny
cílové druhy zvířat: Pes

Potřebujete poradit?

Složení – 1 ml

Léčivé látky:

a) složka DHPPi (lyofilizát)

Virus febris contagiosae canis                                        min. 103,0 TCID50, max. 104,5 TCID50*

Virus laryngotracheitidis contagiosae canis                  min. 103,5 TCID50, max. 104,5 TCID50*

Parvovirus enteritidis canis                                             min. 104,5 TCID50, max. 105,5 TCID50*

Virus parainfluensis canis                                               min. 103,0 TCID50, max. 104,2 TCID50*

*50% infekční dávka pro tkáňové kultury.

Pomocné látky:

Excipiens: lyofilizační médium – ad 1 ml.

Léčivé látky:

b) složka LR (rozpouštědlo)

Virus rabiei inactivated                                                    min. 2 IU

Leptospira icterohaemorrhagiae inact                           min. titr 32 stanovený MAT*

Leptospira canicola inact.                                               min. titr 32 stanovený MAT*

Leptospira grippotyphosa inact.                                     min. titr 32 stanovený MAT*

*Geometrický průměr titrů specifických protilátek stanovených mikroaglutinačním testem.

Pomocné látky:

Adjuvans – gel hydroxidu hlinitého.

Excipiens – kultivační médium.

Léková forma

Lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem.

Cílové druhy zvířat

Psi.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

K aktivní imunizaci psů proti psince, infekční hepatitidě, infekční laryngotracheitidě, parvoviróze, parainfluenze, vzteklině a nejčastěji se vyskytujícím sérovarům leptospir (Leptospira icterohaemorrhagiae, Leptospira canicola, Leptospira grippotyphosa) od 12. týdne stáří.

Kontraindikace

Celkové horečnaté onemocnění.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Vakcinovat jen klinicky zdravé jedince v řádném výživném stavu. Případná antiparazitární léčba by měla předcházet vakcinaci nejméně o deset dnů. Týden po vakcinaci nedoporučujeme provádět u imunizovaných zvířat výcvik nebo jiné namáhavé výkony.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Žádná.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

V místě aplikace vakcíny se může vytvořit přiměřená lokální reakce (zpravidla velikosti hrášku), která do 3 týdnů vymizí. Výjimečně může dojít ke vzniku hypersensitivity.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Z obecných důvodů je vhodné nevakcinovat březí feny v posledních dvou týdnech před porodem (manipulace, neklid, nástup protilátek atd.).

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Vakcínu Biocan DHPPi+LR je možné použít samostatně nebo simultánně s vakcínami Biocan C, Biocan M Plus a Biocan B.

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem, vyjma výše zmíněných přípravků. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

Podávané množství a způsob podání

Každá dávka je připravena zředěním lékovky lyofilizátu (složka DHPPi) obsahem lékovky s rozpouštědlem (složka LR). Obsah naředěné vakcíny by se měl jemně protřepat a je určen k okamžité subkutánní aplikaci.

Aplikovat 1 ml bez ohledu na hmotnost a plemeno jedince od 12. týdne věku.

Doporučené vakcinační schéma Biocan:

Vakcinační schéma určuje veterinární lékař v závislosti na nákazové situaci a úrovni pasivní chráně­nosti vakcinovaných jedinců kolostrálními protilátkami. K udržení trvalé imunity se doporučuje každoroční revakcinace.

Stáří

štěněte

Nákazová situace

Příznivá

Nepříznivá

parvoviróza

Nepříznivá

psinka

5–6 týdnů

 

Puppy (P) + C

Puppy (DP, DHPPi) + C

7–8 týdnů

 

Puppy (P) + C

Puppy (DP, DHPPi) + C

8–10 týdnů

DHPPi + L

DHPPi + L

DHPPi + L

12–16 týdnů

DHPPi + LR (R)

DHPPi + LR (R)

DHPPi + LR (R)

Každoroční revakcinace

DHPPi + LR (R)

DHPPi + LR (R)

DHPPi + LR (R)

Poznámka:

 • Vakcína v závorce (P, R, DP, DHPPi) znamená možnost uplatnění alternativní vakcíny řady Biocan.
 • Vakcíny označené +C, +L, +LR lze aplikovat simultánně nebo souběžně s jinými vakcínami.

Další možné vakcinace:

 • Biocan M Plus – vakcína proti Microsporum canis psů k použití od 8. týdne stáří.
 • Biocan B – vakcína proti Lymské borelióze psů k použití od 12. týdne stáří.
 • Biocan T – vakcína proti tetanu pro psy k použití od 12. týdne stáří.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Dvojnásobná dávka vakcíny nemá žádné vedlejší účinky na cílová zvířata.

Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.

Imunologické vlastnosti

Antigeny ve vakcíně jsou po aplikaci do těla vakcinovaného jedince rozpoznány jako cizí a je aktivována celá řada obranných mechanismů v organismu (makrofágy, opsoniny, interleukiny, B lymfocyty atd.), v jejímž důsledku dojde k tvorbě specifických protilátek proti antigenním determinantám obsaženým ve vakcíně. Tyto mechanismy mají zabránit následnému rozvinutí infekce při nakažení.

Imunita nastupuje za 14 dní po primovakcinaci a solidní imunita se vytváří po revakcinaci za 14 dní.

Primovakcinovaní jedinci se revakcinují v intervalu 14–21 dnů.

K udržení imunity se doporučuje každoroční revakcinace.

Seznam pomocných látek

Lyofilizační médium.

Gel hydroxidu hlinitého.

Kultivační médium.

Inkompatibility

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem, vyjma těch uvedených v bodě „Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce“.

Doba použitelnosti

24 měsíců.

Vakcínu je nutno spotřebovat ihned po naředění.

Zvláštní opatření pro uchovávání

V suchu a temnu při teplotě 2–8 °C. Vakcína nesmí zmrznout!

Druh a složení vnitřního obalu

Vakcína je dodávána v injekčních lahvičkách ze skla typu I v souladu s Ph. Eur., uzavřených.

gumovými zátkami a opatřených hliníkovými pertlemi. Lékovky jsou umístěny do plastových krabiček.

Příbalová informace je součástí každého balení.

A/ plastová krabička s víčkem s 10 jamkami:

 • 5 x 1 ml složky LR+5 x 1 ml složky DHPPi ve skleněných lékovkách.

B/ plastová krabička s víčkem s 20 jamkami:

 • 10 x 1 ml složky LR+10 x 1 ml složky DHPPi ve skleněných lékovkách.

C/ plastová krabička s víčkem se 100 jamkami:

 • 50 x 1 ml složky LR+50 x 1 ml složky DHPPi ve skleněných lékovkách.

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.