CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
 • EN - Anglická
 • SK - Slovenská
 • PL - Polská
 • RO - Rumunská
 • RU - Ruská
 • TR - Turecká
 • UA - Ukrajinská

Biocan DHPPi lyofilizát pro přípravu injekční suspenze

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky Biocan DHPPi lyofilizát pro přípravu injekční suspenze

Vakcína proti psince, infekční hepatitidě, infekční laryngotracheitidě, parvoviróze a parainfluenze psů.

typ přípravku: Vakcíny
cílové druhy zvířat: Pes

Potřebujete poradit?

Složení – 1 ml

Lyofilizát:

Léčivé látky:

Virus febris contagiosae canis                                       min. 103,0 TCID50, max.104,5 TCID50

Virus laryngotracheitidis contagiosae canis                 min. 103,5 TCID50, max.104,5 TCID50

Parvovirus enteritidis canis                                            min. 104,5 TCID50, max.105,5 TCID50

Virus parainfluensis canis                                              min. 103,0 TCID50, max.104,2 TCID50

Excipiens:       

lyofilizační médium – ad 1 ml.

Rozpouštědlo:

Voda na injekci – 1 ml.

Léková forma

Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi.

Cílové druhy zvířat

Psi.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

K aktivní imunizaci psů proti psince, infekční hepatitidě, infekční laryngotracheitidě, parvoviróze a parainfluenze.

Kontraindikace

Celkové horečnaté onemocnění.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Vakcinovat jen klinicky zdravé jedince v řádném výživném stavu. Případná antiparazitární léčba by měla předcházet vakcinaci nejméně o deset dnů. Týden po vakcinaci nedoporučujeme provádět u imunizovaných zvířat namáhavé výkony. Vakcínu je nutno spotřebovat ihned po naředění.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Žádná.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Nejsou známy.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nejsou známy. Není znám negativní vliv vakcinace pro březí nebo laktující feny.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Vakcínu Biocan DHPPi je možné použít samostatně nebo simultánně s jinými vakcínami Biocan dle doporučeného vakcinačního schématu nebo sdruženě s tekutými vakcínami Biocan (LR, C, L, R).

Podávané množství a způsob podání

Dávka – 1 ml bez ohledu na stáří, hmotnost a plemeno jedince, nejdříve však v šestém týdnu stáří.

Způsob podání – subkutánně, nejlépe v krajině za lopatkou.

Doporučené vakcinační schéma Biocan:

Vakcinační schéma určuje veterinární lékař v závislosti na nákazové situaci a úrovni pasivní chráněnosti vakcinovaných jedinců kolostrálními protilátkami. K udržení trvalé imunity se doporučuje každoroční revakcinace.

Stáří

štěněte

Nákazová situace

Příznivá

Nepříznivá

parvoviróza

Nepříznivá

psinka

5–6 týdnů

 

Puppy (P) + C

Puppy (DP, DHPPi) + C

7–8 týdnů

 

Puppy (P) + C

Puppy (DP, DHPPi) + C

8–10 týdnů

DHPPi + L

DHPPi + L

DHPPi + L

12–16 týdnů

DHPPi + LR (R)

DHPPi + LR (R)

DHPPi + LR (R)

Každoroční revakcinace

DHPPi + LR (R)

DHPPi + LR (R)

DHPPi + LR (R)

 

Poznámka:

 • Vakcína v závorce (P, R, DP, DHPPi) znamená možnost uplatnění alternativní vakcíny řady Biocan.
 • Vakcíny označené +C, +L, +LR lze aplikovat simultánně nebo sdruženě s jinými vakcínami.

Další možné vakcinace:

 • Biocan M plus – vakcína proti Microsporum canis psů k použití od 8. týdne stáří.
 • Biocan B – vakcína proti Lymské borelióze psů k použití od 12. týdne stáří.
 • Biocan T – vakcína proti tetanu pro psy k použití od 12. týdne stáří.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Desetinásobná dávka vakcíny nemá žádné vedlejší účinky na cílová zvířata.

Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.

Imunologické vlastnosti

Antigeny ve vakcíně jsou po aplikaci do těla vakcinovaného jedince rozpoznány jako cizí a je aktivována celá řada obranných mechanismů v organismu (makrofágy, opsoniny, interleukiny, B lymfocyty atd.), v jejímž důsledku dojde k tvorbě specifických protilátek proti antigenním determinantám obsaženým ve vakcíně. Tyto mechanismy mají zabránit následnému rozvinutí infekce při nakažení.

Seznam pomocných látek

Lyofilizát:

Lyofilizační médium. 

Rozpouštědlo:

Voda na injekci.

Inkompatibility

Není známa.

Doba použitelnosti

24 měsíců.

Spotřebujte ihned po naředění.

Zvláštní opatření pro uchovávání

V suchu a temnu při teplotě 2–8 °C.

Druh a složení vnitřního obalu

Vakcína je adjustována à 1 ml ve skleněných lékovkách o obsahu 3 ml, uzavřených gumovými zátkami a opatřených hliníkovými pertlemi. Lékovky jsou umístěny do plastových krabiček.

Rozpouštědlo je adjustováno à 1 ml ve skleněných lékovkách o obsahu 3 ml, uzavřených gumovými zátkami a opatřených hliníkovými pertlemi. Lékovky jsou umístěny do plastových krabiček.

Příbalová informace je součástí každého balení.

A/ plastová krabička s víčkem s 10 jamkami:

 • 5 x 1 ml vakcíny Biocan DHPPi + 5 x 1 ml rozpouštědla.

B/ plastová krabička s víčkem s 20 jamkami:

 • 10 x 1 ml vakcíny Biocan DHPPi + 10 x 1 ml rozpouštědla.

C/ plastová krabička s víčkem se 100 jamkami:

 • 50 x 1 ml vakcíny Biocan DHPPi + 50 x 1 ml rozpouštědla.

D/ plastová krabička s víčkem s 20 jamkami:

 • 20 x 1 ml vakcíny Biocan DHPPi.
 • 20 x 1 ml rozpouštědla.

V případě balení 20 x 1 ml není rozpouštědlo součástí balení. Rozpouštědlo je baleno samostatně a dodáváno společně s lyofilizovanou vakcínou.

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.