CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

BioBos RCC injekční suspenze

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky BioBos RCC injekční suspenze

Inaktivovaná vakcína proti neonatálním průjmům telat.

typ přípravku: Vakcíny
cílové druhy zvířat: Skot

Potřebujete poradit?

SLOŽENÍ

Inaktivovaná E. coli exprimující adhezin F5 (K99), kmen O8:K35                  RP ≥ 1*

Inaktivovaný bovinní rotavirus, sérotyp G6P1, kmen TM-91                          RP ≥ 1*

Inaktivovaný bovinní koronavirus, kmen C-197                                               RP ≥ 1*

* Relativní účinnost (RP): hladina protilátek v séru vakcinovaných morčat stanovená metodou ELISA ve srovnání s referenčním sérem získaným po vakcinaci morčat šarží vakcíny, která vyhověla v čelenžním testu na cílových zvířatech.

Adjuvans:

Hydroxid hlinitý                                            6 mg

Kvilajový saponin (Quil A)                         ≤ 0,4 mg

INDIKACE

Aktivní imunizace březích jalovic a krav za účelem stimulace tvorby protilátek proti bovinnímu rotaviru, bovinnímu koronaviru a E. coli exprimující adhezin F5 (K99) a ke zvýšení úrovně pasivní imunity telat proti neonatálnímu průjmu způsobenému bovinním rotavirem, bovinním koronavirem a E. coli exprimující adhezin F5 (K99).

U telat krmených kolostrem a mlékem od vakcinovaných krav během prvního týdne života prokázaly laboratorní studie provedené s heterologními čelenžními kmeny (kmen BRV G6, kmen BCV a kmen E. coli K99), že tyto protilátky:

  • zabraňují neonatálnímu průjmu způsobenému bovinním rotavirem a E. coli exprimující adhezin F5 (K99),
  • snižují výskyt a závažnost neonatálního průjmu způsobeného bovinním koronavirem,
  • snižují vylučování viru výkaly u telat infikovaných bovinním rotavirem a bovinním koronavirem.

Nástup imunity:

U telat krmených kolostrem od vakcinovaných jalovic nebo krav nastupuje pasivní imunita s příjmem kolostra a je závislá na tom, zda telata po narození dostanou dostatečné množství kolostra.

Trvání imunity:

Telata krmená kolostrem a mlékem od vakcinovaných krav v prvním týdnu života jsou chráněna proti bovinnímu rotaviru po dobu 7 dnů a proti bovinnímu koronaviru po dobu 14 dnů.

Trvání imunity proti infekcím způsobeným E. coli exprimující adhezin F5 (K99) nebylo studováno, protože toto onemocnění je obvykle pozorováno u telat mladších 3 dnů a náchylnost k enterotoxigenní E. coli je závislá na věku.

CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT

Skot (březí jalovice a krávy).

PODÁVANÉ MNOŽSTVÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ

2 ml intramuskulárně.

Jedna injekce by se měla aplikovat během každé březosti mezi 12. a 3. týdnem před očekávaným otelením.

Krmení kolostrem:

Telata nejsou bezprostředně po narození chráněna žádnými protilátkami. Imunita proti průjmu je u telat zajištěna rychlým příjmem kolostrálních protilátek od vakcinovaných krav. První příjem kolostra teletem by měl proběhnout co nejdříve, ideálně do 2 hodin a maximálně 6 hodin po narození. U mléčných telat by měl podaný objem odpovídat přibližně 10 % jejich tělesné hmotnosti a podobný objem by měl následovat do 12 hodin. Telata masného typu by by se měla postavit a začít sát mléko do 2 hodin po otelení.

SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2 °C – 8 °C).

Lahvičky po otevření uchovávejte při teplotě do 25 °C..

Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

DOBA POUŽITELNOSTI

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 10 hodin.

BALENÍ

2 ml, 10 ml, 50 ml, 100 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.