CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

BioBos L(6), injekční suspenze pro skot

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky BioBos L(6), injekční suspenze pro skot

Inaktivovaná polyvalentní vakcína proti leptospiróze skotu.

typ přípravku: Vakcíny
cílové druhy zvířat: Skot

Potřebujete poradit?

Léková forma

Injekční suspenze.

Bělavá až narůžovělá mléčná tekutina, která se při delším stání rozdělí na bílý sediment a téměř čirý supernatant.

Složení

Jedna vakcinační dávka (2 ml) obsahuje:

Leptospira pomona inact. min. titr 16 stanovený ALR*

Leptospira hardjo typ hardjo-prajitno inact. min. titr 35 stanovený ALR*

Leptospira hardjo typ hardjo-bovis inact. min. titr 32 stanovený ALR*

Leptospira grippotyphosa inact. min. titr 64 stanovený ALR*

Leptospira icterohaemorrhagiae inact. min. titr 81 stanovený ALR*

Leptospira canicola inact. min. titr 35 stanovený ALR*

*geometrický průměr titrů specifických protilátek stanovených aglutinačně-lytickou reakcí (ALR) po vakcinaci králíků šarží vakcíny, která vyhověla zkoušce účinnosti čelenžním testem na cílovém druhu.

Indikace

K aktivní imunizaci skotu od 4 týdnů stáří proti leptospiróze (6 sérovarů obsažených ve vakcíně) za účelem prevence infekce, prevence infekce plodu a vylučování leptospir zejména močí. Lze použít během březosti a laktace.

Nástup imunity: 4 týdny po základní vakcinaci (tzn. po podání 2 prvních dávek).

Trvání imunity: 12 měsíců.

Cílový druh zvířat

Skot.

Podávané množtví a způsob podání

Dávka – 2 ml subkutánně za lopatku od stáří 4 týdnů.

Základní vakcinace:

Telata se mohou očkovat od 4 týdnů stáří, základní vakcinace vyžaduje podání dvou vakcinačních dávek v rozmezí 4–6 týdnů, (hlavními účinky jsou prevence vylučování leptospir močí). Při dosažení kategorie jalovice se pak vakcinuje 1x před připuštěním.

Revakcinace:

Pro udržení protektivní imunity je nutná každoroční revakcinace jednou dávkou nejpozději 2 týdny před připuštěním.

Skladování

Uchovávejte v chladničce (2 °C–8 °C).

Chraňte před mrazem. Chraňte před světlem. Uchovávejte v suchu.

Ochranná lhůta

Bez ochranných lhůty.

Doba použitelnosti

2 roky v neporušeném obalu. Doba použitelnosti po prvním otevření balení: 10 hodin.

Balení

10 ml, 50 ml, 100 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.