CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

Hlavní stránka Poradna MVDr. ZAJÍC Josef, PhD.

MVDr. ZAJÍC Josef, PhD.

Produktový manažer – hormonální přípravky

MVDr. ZAJÍC Josef, PhD.

Profesní charakteristika:

Vzdělání

1970–1974 – Středoškolské studium – SZTŠ Bruntál (obor pěstitel – chovatel).

1974–1979 – vysokoškolské studium na veterinární fakultě VŠ zootechnické a Veterinární, Stará Zagora, Bulharsko (nostrifikace VŠ diplomu v r. 1980).

Pracovní zkušenosti

1980 – ÚDVVL Dukovany – veterinární lékař.

1980–1981 – Základní vojenská služba, veterinární lékař, brigáda PS v Sušici.

1981–1990 – Obvodní veterinární lékař, Bulharsko (velkochovy skotu a prasat).

1990–1992 – Vědecko-výzkumný pracovník, odd. diagnostiky a řízení VÚ VeL Brno.

1992–2001 – Odborný asistent (Klinika porodnictví, gynekologie, andrologie a umělé inseminace), fakulta veterinárního lékařství, VFU Brno.

2001–2002 – Oblastní obchodní ředitel pro Bulharsko a Makedonii, Bioveta, a. s., Ivanovice na Hané.

2002–2017 – Odborný asistent (Klinika chorob přežvýkavců a prasat fakulta veterinárního lékařství, VFU Brno).

Od r. 2017 – Oblastní obchodní ředitel pro Bulharsko a Makedonii, Produktový manažer (hormonální přípravky) sekce marketingu a prodeje Bioveta,a. s., Ivanovice na Hané.


Zeptejte se mě


Jaké dávkování Lecirelinu a Oestrophanu navrhujete pro zahájení Ovsynchu u krav a kdy doporučujete Ovsynch zahájit?

Ideální je zahájit Ovsynch v prvním týdnu po ovulaci (na jednom z vaječníků se nachází CL) a to i.m. aplikací 4 ml Lecirelinu. Oestrophan se aplikuje 7. a 8. den po aplikaci Lecirelinu v dávce 2 ml i.m. Další aplikace Lecirelinu (2 ml i.m.) následuje 56 hod po první aplikaci Oestrophanu. Umělá inseminace se doporučuje 16 hod po poslední aplikaci Lecirelinu, přičemž ovulaci očekáváme 24 hod této poslední injekci Lecirelinu. Ovsynch doporučujeme zahájit u všech (zdravých) dojnic, u kterých do 55. dne po porodu nenastoupila spontánní říje.