CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

Hlavní stránka Poradna MVDr. RAŠKA Pavel

MVDr. RAŠKA Pavel

Produktový manažer – prasata, skot

MVDr. RAŠKA Pavel

Profesní charakteristika:

Vzdělání

1978–1982 – Středoškolské studium SZTŠ – obor veterinářství v Kroměříži.

1982–1983 – Zaměstnanec VŠV Brno (tzv. nultý ročník).

1983–1988 – Vysokoškolské studium VŠV Brno – Všeobecné veterinární lékařství.

Pracovní zkušenosti

1988–1989 – Zaměstnán ve VÚVeL v Brně – oddělení virologie, souběžně vojenská prezenční služba Kroměříž (chovy HZ, psovodi, hygiena potravin).

1989–1991 – Zaměstnán na OVS Znojmo – obvodní veterinární lékař Vranov n. D.

1991–2011 – Soukromý praktický veterinární lékař ve smíšené praxi s převahou praxe ve velkochovech hospodářských zvířat (skot, prasata, drůbež) – veterinární léčebná a preventivní činnost, poradenství, aktivní tvorba preventivních vakcinačních a ozdravovacích plánů, apod.

2009–dosud – Soudní znalec v oboru veterinářství při Krajském soudu v Brně.

2011–dosud – Produktový manažer Sekce marketingu a prodeje společnosti Bioveta, a. s. Ivanovice na Hané (přípravky pro prasata a skot) pro ČR i zahraničí.


Zeptejte se mě


Jaké jsou rozdíly v možnostech použití vakcín Trichoben a Trichoben AV v chovech skotu v praxi?

Přesto, že základní podmínky praktického použití (koncentrace antigenu, dávky, způsob aplikace, vakcinační interval) jsou shodné, tak zásadní rozdíl je v typu použitého antigenu a následné délce trvání imunity. Vakcína Trichoben obsahuje živého původce trichofytózy skotu v lyofilizovaném stavu, vakcína Trichoben AV původce oslabeného (avirulentního). Což znamená, že i doba trvání imunity po vakcinaci je díky reakci organizmu u vakcíny Trichoben AV výrazně kratší, obvykle ne déle, než 12 měsíců. Na rozdíl od vakcíny Trichoben, kde garantujeme odolnost až po dobu 5 let. Proto i živá vakcína Trichoben je určena zejména pro řešení akutních vzplanutí tohoto onemocnění a profylaxi v chovech s nižší úrovní zoohygieny a vyšším infekčním tlakem. Ale rovněž i pro prevenci proti znovu vzplanutí v již úspěšně vyléčených chovech. Trichoben AV doporučuji zejména pro systematickou profylaxi před vznikem onemocnění v chovech s vyšší úrovní biosekurity, ve kterých se infekce v posledních několika letech klinicky neprojevila.