CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

Recept na úspěšný růst Biovety, a.s.? Podpora výzkumu, vývoje a vzdělávání

Hlavní stránka Novinky Napsali o nás Recept na úspěšný růst Biovety, a.s.? Podpora výzkumu, vývoje a vzdělávání

28.1.2013

Recept na úspěšný růst Biovety, a.s.? Podpora výzkumu, vývoje a vzdělávání Přinášíme Vám článek o společnosti Bioveta, a.s., který vytiskl časopis Svět zdravotnictví začátkem roku 2013. Autorkou článku je redaktorka Dana D. Daňková

Akciová společnost Bioveta je součástí skupiny Bioveta Holding. Tvoří ji čtyři divize – veterinární, humánní, divize biologických testací a divize dodávek laboratorních zvířat – a je specializovaným výrobcem veterinárních imunologických a farmaceutických přípravků. O aktuálních projektech i plánovaných obchodních aktivitách jsme hovořili se zástupcem ředitele společnosti MVDr. Vladimírem Vrzalem, CSc.

 

 

Obsáhlý článek o společnosti Bioveta, a.s., vyšel v našem časopise zhruba před rokem. Jaké nejvýznamnější změny byste zmínil, pokud jde o činnost a výsledky firmy v uplynulém období?

Bioveta, a.s., opět pokračovala v dynamickém růstu a navázala na výborné hospodářské výsledky předchozích let. Loňské tržeby za prodej vlastních výrobků a služeb překročily hranici 770 mil. Kč. V roce 2012 opět došlo k růstu společnosti a ke zvýšení účetní hodnoty jejích aktiv na 1,3 mld Kč. Za významný úspěch lze považovat skutečnost, že již několik let dochází ke zvyšování vlastního kapitálu společnosti, stáváme se tedy ekonomicky silnějšími a stabilnějšími. Tento trend pokračoval i v roce  2012, kdy opět došlo  k růstu vlastního kapitálu. V průběhu celého roku 2012 se Bioveta snažila snižovat náklady a  hledat prostor pro nárůst efektivnosti s cílem zvyšování rentability hospodaření, a to mimo jiné i záměnou dodavatelů služeb a materiálu.

Společnost Bioveta, a.s., tvoří čtyři divize, z nichž nejvýznamnější je veterinární úsek. Jaké důležité změny či výsledky přinesl uplynulý rok v této oblasti?

V průběhu uplynulého období všechny čtyři divize splnily své úkoly a ve všech pokračovaly různé investiční akce a obnova technologického vybavení. Nejvýznamnějšími investicemi v roce 2012 bylo zahájení výstavby nové biotechnologické haly. Bioveta také investovala do obnovy technologického vybavení a přístrojů za účelem vylepšování standardu správné výrobní praxe GMP.

Rozšířili jste v loňském či letošním roce portfolio produktů o další druhy, a pokud ano, o jaké?

V roce 2012, a zde pokračujeme v roce 2013, jsme intenzivně pracovali na výzkumu nových přípravků a jejich registraci v České republice a dalších zemích. Teprve registrací přípravku je ukončen výzkumný proces a je možný jeho prodej v jednotlivých zemích, kde byl zaregistrován. Stále častěji přistupujeme k registracím našich přípravků formou MRP, což nám umožňuje zaregistrovat přípravek ve stejném časovém období ve více zemích současně. Tento způsob registrace je však velmi náročný na pečlivou přípravu celé registrační dokumentace, mnohem náročnější než postup registrace národní cestou. Z registrovaných přípravků, uvedených na trh v roce 2012, je možné jmenovat např. přípravek Equiverm perorální pasta (antiparazitární pasta pro koně), Caniverm  perorální pasta (antiparazitární pasta pro psy), Biodexin šampon a Biodexin ušní lotio (přípravky k ošetřování psů), BioSuis APP 2,9,11 (vakcína pro prasata proti patogenním sérovarům  původců respiračního onemocnění Actinobacillus pleuropneumoniae), Narkamon 100 mg/ml injekční roztok (narkotizační přípravek pro psy, kočky, koně a osly), celou řadu přípravků Fipron spot–on (určených k nakapání na kůži pro psy a kočky, založených na účinné látce Fipronilum), Borrelym 3 (vakcína proti lymeské borelióze u psů, chránící proti všem patogenním sérovarům borelií), Fluequin H (vakcína proti herpesvirovému zmetání u klisen), BioBos IBR delet in (markerová inaktivovaná vakcína proti IBR u skotu).

Jaký význam má pro společnost úspěch vakcíny POLYPLEUROSIN APX PLUS IM a dalších přípravků na dánském trhu?

Musíme si uvědomit, že zemědělství a potravinářství je největším průmyslovým odvětvím v Dánsku, které zaměstnává 150 000 lidí a vyváží ročně zemědělské výrobky, potraviny a vybavení v hodnotě 15 mld. eur. V porovnání s naší republikou, kde podíl vyráběného vepřového masa neustále postupně klesá, se v Dánsku ročně poráží přes 20 milionů kusů prasat. Úspěch naší vakcíny pro prasata v Dánsku přináší nejen ekonomický efekt pro Biovetu, ale svědčí i o kvalitě našich přípravků, které se výrazně uplatňují ve velkochovech prasat i v jiných zemích. V Dánsku vedle vakcíny Hyobac APP2 (proti respiračním infekcím u prasat) exportujeme i další vakcíny pro prasata z naší produkce, např. vakcínu BioSuis Parvo L (6) (kombinovanou vakcínu proti parvoviróze a leptospiróze), Erysin Single Shot (vakcínu proti července), Hyosin DNT (vakcínu proti sípavce). Jestliže použití těchto vakcín předchází v chovu správná diagnostika a depistáž, je jejich účinnost vynikající.

Jaký podíl tvoří v portfoliu výrobků léčiva vzhledem k preventivním prostředkům? Mění se během let nějak tento poměr?

Z přehledů prodeje je vidět, že preventivní přípravky (zejména vakcíny) zaujímají v produkci Biovety dominantní postavení a jejich prodej postupně narůstá. Tak například v roce 2010 činil prodej vakcín 66 % z celkového prodeje Biovety, v roce 2011 byl tento podíl 69 % a v roce 2012 již činil 70 %. Ostatní vyráběné přípravky se v roce 2012 podílely na celkovém prodeji následovně: hormonální přípravky 8 %, antiparazitární přípravky 6 %, antibiotické přípravky 3 %, diagnostické přípravky 2 % a další přípravky.

V loňském roce byla zahájena výstavba nové biotechnologické haly. Jakými novými technologiemi bude vybavena? Můžete uvést typy produktů, které se zde budou vyrábět?

V nové biotechnologické hale budou zcela nové technologie sloužící zejména pro kultivaci buněk ve fermentorech a produkci virů na takto připravených buňkách, s následnými čisticími a purifikačními postupy v uzavřených technologiích. Součástí nových technologií budou i plničky na plnění inaktivovaných tekutých přípravků a na plnění živých tekutých přípravků s následnou lyofilizací. Hlavními vyráběnými vakcínami zde budou inaktivovaná vakcína proti vzteklině pro imunizaci domácích zvířat a živá vakcína pro orální imunizaci divokých zvířat proti vzteklině.

Výrobní technologie firmy jsou mimo jiné náročné i na spotřebu vody, vy máte vlastní studny i úpravnu vody. Co vedlo k jejich vybudování a jak velké úspory znamenají?

V roce 2010 převzala od obce Ivanovice na Hané správu městského vodovodu firma VAK Vyškov, která pro odběratele výrazně zdražila vodné. Cena vody stoupla o 57 %, což bylo posledním impulsem pro rozhodnutí vedení Biovety dobudovat firemní úpravnu vody. Jako její zdroj slouží vlastní studny, které se nacházejí v areálu společnosti. Použitá moderní technologie splňuje veškeré kvalitativní a kvantitativní požadavky na technickou vodu, použitelnou ve výrobním procesu společnosti. Roční úspora za odběr a úpravu vlastní vody činní 500 000 Kč.

V posledních letech firma investovala nemalé prostředky do svého rozvoje. Chystáte i nadále pravidelné, třeba menší, investice?

Kromě realizací velkých investičních akcí investuje také Bioveta průběžně do nákupů nových zařízení nebo do obnovy stávajících tak, aby byly kontinuálně zlepšovány výrobní podmínky a výroba byla efektivnější. Připravujeme také výstavbu nového vývojového centra pro vývoj farmaceutických přípravků, které by mělo poskytnout moderní prostředí pro vyvíjení nových produktů nebo inovaci stávajících, včetně samostatných laboratoří a technologického vybavení. Opět to povede k urychlení vývoje a doplnění chybějících farmaceutických přípravků do portfolia společnosti.

Jaké jsou vize a plány společnosti v nejbližší budoucnosti?

Bioveta se chystá posílit svoje obchodní aktivity a rozšiřovat prodeje na silných zemědělských trzích, jako je Ukrajina, Rumunsko nebo Polsko. Za tímto účelem jsme také již zřídili sesterské společnosti, které nám mají v expanzi na těchto trzích pomáhat. Obdobně bychom se chtěli zaměřit i na ostatní zajímavá teritoria, jako jsou Rusko nebo Turecko. Pracoviště sekce marketingu a prodeje posilujeme o nové pracovníky, kteří by se měli podílet na zvýšení tržních podílů na stávajících trzích, a tím na růstu celé společnosti. Zaměstnancům vytváříme vhodné pracovní prostředí tak, aby byla zajištěna jejich stabilizace.


Připravila: Dana D. Daňková, +420 777 323 112, redakce@smart-media.cz

 Sdílet: tw.png, 637B fb3.png, 512B gg.png, 716B in.png, 595B