CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

Úprava používání antibiotik u zvířat zamítnuta

Hlavní stránka Novinky Aktuality Úprava používání antibiotik u zvířat zamítnuta

12.11.2021

Úprava používání antibiotik u zvířat zamítnuta Ačkoli si toho většina zemědělců a chovatelů nejspíš nebyla vědoma, jednalo se v polovině září o možném omezení používání antibiotik u zvířat. Evropský parlament (EP) projednával návrh úpravy stávajících pravidel vyhrazení některých antibiotik výhradně pro užívání v humánní medicíně. Pokud by usnesení výboru* EP získalo většinu hlasů europoslanců, byla by Evropská komise (EK) vyzvána k předložení přepracované verze pravidel pro vyhrazení určitých antibiotik výhradně pro léčbu lidí. Usnesení cílilo mj. na léčiva ze skupiny fluorochinolonů, cefalosporinů 3. a 4. generace, polymyxinů a makrolidů. V obecné rovině žádalo detailní stanovení podmínek, za jakých by bylo možno povolit výjimečné užití antibiotik vyhrazených pro použití u lidí (HRAM) též k léčbě zvířat. K výše jmenovaným skupinám antibiotik patří celá řada léčiv, bez nichž by se chovatelé – a hlavně zdravotní stav jejich svěřenců – neobešli. Dlužno podotknout, že již nyní platí pro některá z těchto léčiv tzv. indikační omezení. Návrh tohoto usnesení se dočkal značné kritiky mj. od EPRUMA – Evropské platformy pro zodpovědné používání léčiv u zvířat (sdružující četné spolky zvěrolékařů, zemědělců, výrobců veterinárních léčiv, výrobců krmiv, pracovníků v oborech zootechniky a zoohygieny apod.), která argumentovala, že by došlo k výraznému omezení dostupnosti antibiotik pro veterinární použití. Usnesení bylo nakonec velkou většinou europoslanců zamítnuto, takže zůstává v platnosti původní podoba nařízení**, jak je předložila EK.

* Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin; NÁVRH USNESENÍ o nařízení Komise v přenesené pravomoci

** Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1760 ze dne 26. května 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 stanovením kritérií pro určení antimikrobik, jež mají být vyhrazena k léčbě určitých infekcí u lidíSdílet: tw.png, 637B fb3.png, 512B gg.png, 716B in.png, 595B