CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

SVĚTOVÝ DEN VZTEKLINY

Hlavní stránka Novinky Aktuality SVĚTOVÝ DEN VZTEKLINY

27.9.2017

SVĚTOVÝ DEN VZTEKLINY Datum 28. 9. je kromě naší republiky, kde na tento den připadá státní svátek – Den české státnosti, významný i světově jako World Rabies Day, tedy Světový den vztekliny, který je věnovaný osvětě a prevenci proti tomuto onemocnění.

Vzteklina je virové onemocnění, které postihuje centrální nervový systém savců, včetně člověka. Virus se nachází zejména ve slinách a mozku postižených zvířat. K přenosu dochází slinami při pokousání postiženým zvířetem, nejčastěji se jedná o psa. Inkubační doba se pohybuje od několika dnů po několik měsíců. Jakmile se klinické příznaky nemoci objeví, končí fatální pro zvíře i člověka.

Vzteklina stále představuje globální hrozbu, každý rok na ni umírá téměř 60 tisíc lidí, zejména dětí. Polovina světové populace žije v endemické oblasti a k více než 80 % úmrtí dochází v rozvojových oblastech, kde není žádný, nebo velmi omezený přístup ke zdravotnické péči, informacím a profylaktickému ošetření po pokousání. Afrika a Asie jsou kontinenty s nejvyšším rizikem úmrtí lidí na vzteklinu, tvoří 95 % fatálních případů z celého světa.

Více než 95 % případů vztekliny u lidí je způsobeno pokousáním infikovaným psem. Kontrola a eradikace vztekliny tedy znamená bojovat proti jejímu zdroji ve zvířecí říši. Existují tři řešení v rámci eliminace tohoto onemocnění u člověka:

•    Masová vakcinace psů v postižených oblastech – jediný způsob, jak přerušit infekční cyklus mezi zvířaty a člověkem
•    Preventivní vakcinace lidí
•    Podání anti-rabického séra po pokousání vnímavým, podezřelým zvířetem


Vzteklina v ČR
Na nynějším území Čech a Moravy byly případy vztekliny u psů, koček a jiných zvířat dosahující několik set případů ročně, zaznamenány již na sklonku 19. století. Ve dvacátých letech minulého století bylo ročně laboratorně potvrzeno 400 – 600 případů vztekliny. Z toho připadalo 86 % na psy. V období 1919 – 1937 zemřelo na vzteklinu v Československu celkem 132 lidí a téměř 25000 jich bylo léčebně očkováno v Pasteurově ústavu v Praze. Po skončení II. světové války se nákazová situace vztekliny u nás podstatně změnila a těžiště nákazy se přesunulo do volné přírody. V padesátých létech narůstal význam lišek a liška obecná se stala hlavním šiřitelem vztekliny. V lednu 1953 byla nařízena povinná a bezplatná vakcinace všech psů proti vzteklině na celém území státu. Vzteklina domácích masožravců poté ustoupila a roční výskyt vztekliny u psů se snížil na minimum. U lišek bylo naopak diagnostikováno až několik set případů ročně. V osmdesátých létech dosáhla vzteklina největšího geografického rozšíření. S výjimkou několika okresů byla rozšířena na celém území ČR.

Maximální výskyt byl zaznamenán v roce 1984, celkem 2232 případů, z toho 2052 bylo u lišek. Přes určitý pokles počtu případů v dalších létech byla situace nadále nepříznivá. Výrazný posun v tlumení vztekliny volně žijících zvířat přinesla orální imunizace lišek zaváděná v osmdesátých létech v řadě západních evropských zemí. Princip spočívá v podání očkovací látky ukryté v plastikové ampulce uvnitř vhodné návnady. Při konzumaci návnady a prokousnutí plastikového obalu přichází živý očkovací virus do styku se sliznicí dutiny tlamy a hltanu a navodí stav imunity.

Projekt orální vakcinace lišek proti vzteklině byl v ČR zahájen v roce 1989 v okresech Klatovy, Domažlice a Tachov ve spolupráci s německou stranou. V průběhu dalších kampaní bylo vakcinované území postupně rozšiřováno. V roce 1993 bylo ošetřeno celé území ČR s výjimkou okresů již nákazy prostých. Celkem bylo v této kampani použito 32,515 milionů vakcinačních dávek od společnosti Bioveta, a.s., která tyto vakcíny i nadále vyváží do celého světa.

Od zavedení orální vakcinace v roce 1989 měl výskyt vztekliny v ČR výrazně sestupnou tendenci. V roce 2001 bylo registrováno již jen 35 případů a v roce 2002 pouze 3 případy vztekliny u lišek na okrese Trutnov. Od této doby nebyla již vzteklina na našem území diagnostikována. ČR tak splnila kritéria pro přiznání statutu nákazy prostého státu. Tato skutečnost byla deklarována ve věstníku OIE „Disease Information“ č. 30 z 23. června 2004. Také v roce 2004 zůstalo území ČR vztekliny prosté.

Vzteklina netopýrů je považována za specifickou variantu nákazy a jejím výskytem není dotčen statut vztekliny prostého státu dle kritérií OIE. U terestriálních obratlovců se vzteklina v ČR nevyskytuje a od posledních nálezů v roce 2002 nebyl do současné doby zaznamenán žádný pozitivní případ.

Nezapomínejte, že vakcinace psů proti vzteklině je v ČR ze zákona povinná, u venkovních koček je doporučitelná. V sousedním Polsku bylo jen od r. 2016 doposud zaznamenáno 14 pozitivních případů u volně žijících zvířat, tři případy u domácích zvířat a 11 případů vztekliny u netopýra. Nebezpečí zavlečení nákazy volně žijícími zvířaty na území ČR stále zůstává. Udržování vnímavých zvířat v imunitě je jedním z klíčových faktorů, jak tomu zabránit.


Zdroj:
www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/rabies-portal
https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/vzteklina/
http://www.who-rabies-bulletin.org/site-page/queries
 



Sdílet: tw.png, 637B fb3.png, 512B gg.png, 716B in.png, 595B