CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

NAŠE PRÁCE STOJÍ ZA TO

Hlavní stránka Novinky Aktuality NAŠE PRÁCE STOJÍ ZA TO

17.3.2020

NAŠE PRÁCE STOJÍ ZA TO V těchto dnech, kdy je každá pozitivní zpráva vítána, se chci s vámi podělit o radost, kterou jsme zažili na přelomu roku a na níž má zásluhu také naše firma.

Minimálně celou Evropu obletěla na konci října loňského roku zpráva o transportu 10 tygrů, které na cestě ze zrušeného italského cirkusu do soukromé ZOO v Dagestánu v Ruské Federaci zadrželi běloruští celníci na polsko-běloruském přechodu v Koroszczynie. Po pětidenní cestě byl stav tygrů v deseti malých bednách na voze, určeném pro přepravu koní, katastrofální. Byli vystresovaní, dehydrovaní, vyhublí, s projevem svalové atrofie a agresivní. Klece, v nichž byli tygři převáženi, byly neodpovídající velikosti, byly bezobslužné co do stravy i napájení.  Po odmítnutí vpuštění na běloruské území byl transport polským státním orgánem zabaven. Veterinární systém zalarmoval všechny polské ZOO se žádostí o přijetí tygrů. Ne všechny mají ale takové podmínky, aby byly schopny tato zvířata ihned přijmout. Na hranici tehdy okamžitě za tygry vyrazil doktor Jarek Przybylski z Poznańské ZOO, což se podařilo jednak proto, že tato ZOO měla potřebnou kapacitu tygry přijmout, ale také především proto, že doktor již řadu let používá přípravky Biovety. Po telefonátu s naší polskou pobočkou se podařilo do několika málo hodin doručit z Biovety do Poznaně potřebný přípravek. Obvykle je vyložení zvířat prováděno bez imobilizace a sedace, ale toto stav zvířat neumožňoval, proto bylo přikročeno k použití našeho přípravku. Do zahájení celé operace jeden z tygrů uhynul ještě na běloruské hranici, dva z tygrů přijala ZOO v Człuchowie a sedm tygrů bylo odvezeno do Poznańské ZOO.

Tím samozřejmě celý příběh tygrů nekončí. Od počátku se celému případu věnovala média a tygři byli denně na obrazovkách všech kanálů polské televize, zvedla se také velká vlna lidské solidarity. Všichni tygři dostali svá jména a veterinární péče je pomohla dostat zpět do kondice. Doktor Jarek Przybylski dal desítky rozhovorů a stal se rázem národní celebritou, přičemž neopomněl vzpomenout, že mu pomohli také přátelé z Biovety. Po rekonvalescenci zůstali dva tygři – Gogh a Kan, jejichž stav nedovoloval další převoz, v Poznańské ZOO a pět zbývajících – Softi, Merida, Toth, Sanson a Aqua bylo 1. prosince převezeno do více jak 2 500 km vzdáleného španělského útulku AAP Primadomus ve Villena u Alicante. Útulek se specializuje na záchranu exotických zvířat, jejich rehabilitaci a poskytování lepší budoucnosti. Dne 27. února letošního roku ukončil první z tygrů, samec Aqua, karanténu a mohl si začít užívat svého nového domova. Ostatní ho budou brzy následovat.

Z rozhovoru s doktorem Przybylskim vyplynulo, že má dlouholeté dobré zkušenosti s používáním přípravků Biovety v praxi Poznańské ZOO, jejíž počátky sahají do roku 1871 a je nestarší zahradou v Polsku.

Samostatnou kapitolou tohoto případu tygrů je současná úprava evropské legislativy, která umožnila převoz tygrů v nevyhovujících podmínkách pouze na základě dokumentu vydaném italskými úřady, které umožnily převoz zvířat v klecích na nevyhovujícím dopravním prostředku a na základě dokumentu italského veterinárního lékaře, který potvrdil, že zdravotní stav tygrů umožňuje absolvovat tento transport. Na základě vzájemného uznávání dokumentů mezi členskými státy EU, umožňují dokumenty následnou realizaci přepravy všemi zeměmi EU bez jakékoliv dodatečné kontroly. Co víc – veterinární lékaři kontrolují stav zvířat na vjezdu do prostoru EU, nikoliv však na jeho výjezdu. Tady je patrně evropská legislativa v nepořádku. Mám velkou obavu, že pokud by tygři takto dále cestovali do Dagestánu, tj. dalších asi 2 800 km, pak by dorazili na místo určení patrně ve stavu použití tak maximálně pro čínskou medicínu.

Na závěr chci poděkovat celému kolektivu Biovety za součinnost při výrobě a zajišťování dodávek přípravků pro polský trh. Ty, kromě PET chovatelů, používají dnes v Polsku jak drobní farmáři, tak také největší výrobci vepřového a hovězího masa. Odyssea úspěšně zachráněných 9 tygrů je jen střípkem toho, na jak důležité práci se spolu podílíme. Její výsledek můžete shlédnout na fotografii, kde doktor Przybylski vyšetřuje samce Aqua krátce po převozu z polsko-běloruské hranice, na tomto videu je Aqua po přemístění do karantény ve Španělsku a na tomto videu je Aqua po skončení karantény po umístění do svého výběhu.

Tomáš Ganger

Country Manager pro PolskoSdílet: tw.png, 637B fb3.png, 512B gg.png, 716B in.png, 595B