CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

Národní Den Farmy na Ukrajině

Hlavní stránka Novinky Aktuality Národní Den Farmy na Ukrajině

20.8.2019

Národní Den Farmy na Ukrajině Dne 15. srpna se Bioveta účastnila „Национального Дня ферми“ (Národní Den Farmy), konference s praktickými ukázkami na farmě TOB HBA Perlina Podilija v Chmelnické oblasti.

Na konferenci vystoupil oblastní ředitel Biovety pro Ukrajinu, MVDr. Jiří Neužil, a představil portfolio výrobků Biovety pro skot. Stánek Biovety byl hojně navštěvován, zejména z důvodů možnosti léčby mastitid. V praktické části na farmě prezentovali své zkušenosti produktoví manažeři Biovety pro skot, MVDr. Pavel Raška a MVDr. Dalibor Pavlíček, při diagnostice, léčbě a prevenci mastitid skotu. Protože akce byla určena specialistům – chovatelům skotu z širokého okolí, zúčastnilo se i mnoho zájemců z menších farem, kteří nemají možnost jezdit na celonárodní akce. Především oni kladli mnoho praktických otázek našim specialistům.Sdílet: tw.png, 637B fb3.png, 512B gg.png, 716B in.png, 595B