CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

Na návštěvě u sousedů

Hlavní stránka Novinky Aktuality Na návštěvě u sousedů

14.6.2022

Na návštěvě u sousedů Na začátku června vyrazili produktoví manažeři pro skot (MVDr. Pavel Raška a MVDr. Dalibor Pavlíček) na farmu First Farms u obce Plavecký Štvrtok na Slovensku. Jedná se o jednu z největších farem mléčného skotu v bývalém „Československu“. Aktuálně se na farmě nachází cca 2700 dojených krav.

Produktoví manažeři se během ranního rozbřesku ihned zapojili do práce společně s hlavním veterinářem farmy a dalšími pracovníky. Prošli jednotlivé sekce, seznámili se s vysoce sofistikovaným systémem upozorňujícím na možné zdravotní potíže u jednotlivých krav. Na tak velkou farmu je až obdivuhodné, jaké produkční i zdravotní ukazatele farma dosahuje. Organizační struktura je do hloubky propracovaná, stejně tak jako specializace pracovníků zodpovědných za dílčí sekce. Systém práce se velmi podobá zemím v západní Evropě či USA. Není se čemu divit, když je společnost vlastněna převážně Dány.

Z praktického hlediska farma dosahuje vysoké produkční úrovně. V nedávné minulosti se podařilo eradikovat IBR, BVD. Paratuberkulóza skotu nebyla nikdy na farmě diagnostikovaná. Na farmě se zaměřují na kvalitní genetiku stáda spojenou s požadavky na odolnost zdraví zvířat proti mastitidám a nemocem končetin. Problémem je však tlak na zvyšující se produkci, která přináší řadu alterací zdraví jednotlivých zvířat a potažmo pak celého stáda.

Na farmě se preventivně vakcinuje proti trichofytóze vakcínou Trichoben, dále pak proti IKKS pomocí přípravku Moraxebin Neo od naší společnosti. Další nosologické jednotky, jakými jsou průjmy a respirační choroby jsou řešeny pomocí kvalitního managementu kolostrální výživy, zoohygieny a propracovaného vakcinačního programu.

Během návštěvy si odborníci vyměnili mnoho zkušeností a názorů na řešení jednotlivých infekcí a zdravotních problémů ve stádě. Setkání bylo přínosem pro obě strany a společně věříme, že nastavená spolupráce bude pokračovat i do budoucna.  Sdílet: tw.png, 637B fb3.png, 512B gg.png, 716B in.png, 595B