CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

Exportní potenciál Biovety neunikl pozornosti porotců

Hlavní stránka Novinky Aktuality Exportní potenciál Biovety neunikl pozornosti porotců

8.12.2023

Exportní potenciál Biovety neunikl pozornosti porotců Bioveta, a.s. působí v oboru veterinárních léčivých přípravků a doplňků stravy přes sto let a snaží se neustále upevňovat své dobré jméno doma i daleko za českými hranicemi.

Naše vakcíny, hormonální preparáty, antibiotika či přípravky proti cizopasníkům používají klienti v bezmála 90 zemích světa. Pro zdraví zvířat i lidí mají velký význam perorální vakcíny Lysvulpen (a novější verze Rabadrop), které v programech vakcinace divokých zvířat proti vzteklině zachraňují životy již třicet let. Chovatelé skotu jistě ocení novou jednodávkovou vakcínu proti průjmům telat BioBos RCC. BioRabbit RHDV 1,2 zase patří mezi ojedinělé přípravky na trhu, které umožňují současné očkování proti klasickému viru králičího moru i jeho novější variantě, jejíž výskyt byl na našem území zaznamenán poprvé v roce 2017. Chovatelé psů po základním očkování vakcínami řady Biocan Novel proti vzteklině nemusejí se svými pejsky na přeočkování až tři roky – na trhu není preparát s delším intervalem. Proti širokému spektru vnějších i vnitřních parazitů ochrání psy i kočky novinka Moxamid se snadnou aplikací na kůži; odpadá tak „přesvědčování“ ke spolknutí tablety.

To je jen několik příkladů ze široké nabídky přípravků, jejichž úspěchy letos Biovetě vynesly Cenu za největší potenciál v soutěži Ocenění českých exportérů. Projekt hodnotí podniky, které splňují několik podstatných podmínek – např. jsou ve výhradním vlastnictví českých fyzických osob, podíl exportu na tržbách dosahuje alespoň 20 %, předmětem exportu nejsou válečné zbraně, paliva, finanční služby apod. Soutěž v roce 2020 založila Agentura Helas, s.r.o., která pomáhá sdružovat české podnikatelky a podnikatele, vytvářet obchodní příležitosti a rozvíjet obchodní vztahy s důrazem na etický byznys.

Ocenění jsou udělována na základě několika kritérií, přičemž největší vliv mají samozřejmě exportní obchodní výsledky. A samotná Cena za největší potenciál je určena společnosti, která má ziskové hospodaření, udržitelný obchodní model a potenciál růstu i do budoucna díky vynikající schopnosti interního škálování a přizpůsobení se tržním podmínkám. V tomto ohledu podává Bioveta dlouhodobě přesvědčivé výkony. Od roku 2020, kdy se společnost v soutěži umístila na 3. místě v kategorii velkých společností, tržby z vývozu dále stoupají – v roce 2022 již přesáhly 2,2 mld. Kč a vše nasvědčuje tomu, že rok 2023 přinese další rekordní výsledek. Unijní trhy na tom mají stále významný podíl (pohybující se těsně nad polovinou), nicméně ani další země nelze zanedbávat. Historicky v tomto ohledu vedla Ruská federace, Bioveta však neustále zvyšuje své úsilí v globálním měřítku. V prvních deseti měsících roku 2023 tak zaznamenaly meziroční nárůst odbytu (v řádu desítek procent) např. Turecko, Ukrajina a Vietnam, z těch unijních Polsko, Maďarsko, Nizozemí či Bulharsko. Zároveň v posledních letech dochází i k rychlejšímu nárůstu podílu objednávek přijímaných přes internet. Diverzifikace zahraničního trhu s sebou nese i zvyšující se nároky na pracovníky napříč společností, ti se s nimi ale doposud bez větších potíží vyrovnávají – třebaže to znamená např. překládání dokumentace k přípravkům do přibližně 40 jazyků nebo přizpůsobování obalů místním zvyklostem (jde se až do takových detailů, jako zda má být místo k odlomení špičky ampule naznačeno barevnou tečkou, nebo ryskou).

Vedení Bioveta, a.s. si cení letošního ocenění a pevně doufá, že investice do zkušeného týmu profesionálů, technického zázemí a inovací dokáže proměnit ve významný příspěvek ke zdraví zvířat a ve vzrůstající přízeň klientů i v nadcházejících letech.

 

   Sdílet: tw.png, 637B fb3.png, 512B gg.png, 716B in.png, 595B