CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

Biovetu navštívili veterinární lékaři z Bulharska

Hlavní stránka Novinky Aktuality Biovetu navštívili veterinární lékaři z Bulharska

1.5.2019

Biovetu navštívili veterinární lékaři z Bulharska Ve dnech 4.–7. 4. 2019 navštívili Biovetu veterinární lékaři z Bulharska. Byla to první návštěva organizovaná pro veterinární lékaře, kteří odebírají přípravky Biovety od našeho největšího distributora v Bulharsku, společnosti Lekoom.

Jedná se o účastníky podobného programu jako je „BANKA kont partnerů Biovety, a. s.”. Systém tohoto programu spočívá v udělování „zlatých bodů“ za určitý objem odběrů VMP od společnosti Lekoom. Tento program připravený ve spolupráci představitelů Biovety a společnosti Lekoom, která má sídlo v Sofii, byl zahájen v minulém roce a v jeho rámci jsou klientům Lekoomu (a tedy i Biovety) nabízeny různé benefity. Zatím největší zájem ze strany veterinárních lékařů představuje návštěva ČR, která zahrnuje seznámení se se společností Bioveta, s jejím programem a výrobními prostory. Kromě toho měli letos bulharští partneři možnost navštívit VETfair 2019 v Hradci Králové a zúčastnit se jeho programu. Celý program byl zakončen dvoudenním pobytem v Praze.

Podle ohlasů účastníků této první návštěvy, byl pro ně program a celý pobyt v ČR velice atraktivní a zajímavý a podle informací představitelů společnosti Lekoom vzbudil tento program mezi veterinárními lékaři v Bulharsku velký ohlas, což v konečném důsledku zcela určitě povede k navýšení prodejů přípravků Biovety v této balkánské zemi. Nyní již běží v Bulharsku další prodejní akce, jejíž nejúspěšnější účastníci budou moci navštívit Biovetu na přelomu měsíce srpna a září.Sdílet: tw.png, 637B fb3.png, 512B gg.png, 716B in.png, 595B