CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

Bioveta Ukrajina osobně účastna konferencí ve Lvově

Hlavní stránka Novinky Aktuality Bioveta Ukrajina osobně účastna konferencí ve Lvově

27.3.2024

Bioveta Ukrajina osobně účastna konferencí ve Lvově Ve dnech 20. a 21. března 2024 se konaly na Ukrajině ve městě Lvov dvě konference veterinárních lékařů, zootechniků, ředitelů družstev a farmářů, kterou organizoval časopis Fermer.

První konference měla název "Moločnaja ferma" a věnovala se problematice chovu skotu v současných, nelehkých a válečných podmínkách v zemi. Na této konferenci vystoupil náš oblastní ředitel MVDr. Jiří Neužil s přednáškou na téma možností vakcinace přípravky Bioveta a.s., převážně zaměřené na nově zaregistrované přípravky BioBos Respi 5 a BioBos RCC. Též na možnosti využití markerových vakcín při eliminaci onemocnění IBR.

Druhý den se na stejném místě konala konference "Svinokomplex". Na tomto fóru vystoupil s přednáškou MVDr. Josef Zajíc, Ph.D. na téma uplatnění přípravků Bioveta při kontrole reprodukce prasnic a též o využití ultrazvuku při kontrole březosti. Dr. Neužil a Dr. Zajíc byli jediní zahraniční účastníci akcí, kteří přednesli své referáty osobně. Ostatní zahraniční účastníci přednášeli pouze on-line. Z reakce účastníků jasně vyplynulo, že osobní účast přednášejících je vždy hodnocena velmi pozitivně.

Firma Bioveta Ukrajina byla též jedním ze sponzorů akce a měla stánek vedle našeho distributora, firmy Evrovet na obou akcích. Protože se jednalo o ojedinělou akci v tomto, nelehkém roce, účast byla hojná ze všech, i vzdálených částí Ukrajiny.

 

   

 

 Sdílet: tw.png, 637B fb3.png, 512B gg.png, 716B in.png, 595B