CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

Bioveta pomáhá veterinárním lékařům a farmářům v Rumunsku s ochranou proti respiračním infekcím skotu i prasat

Hlavní stránka Novinky Aktuality Bioveta pomáhá veterinárním lékařům a farmářům v Rumunsku s ochranou proti respiračním infekcím skotu i prasat

11.10.2018

Bioveta pomáhá veterinárním lékařům a farmářům v Rumunsku s ochranou proti respiračním infekcím skotu i prasat Ve dnech 17.–21. 9. 2018 se náš produktový manažer pro skot a prasata MVDr. Pavel Raška, spolu s pracovníky pobočky Bioveta Romania, pohyboval po exportních farmách mladého skotu a jatečných provozech v severní a střední části Rumunska. Tato mise měla za cíl pomoci místním farmářům a veterinárním lékařům zejména v oblasti možného řešení respiračních infekcí mladého skotu i prasat, při využití vakcín naší firmy.

Byly navštíveny 2 velké exportní farmy mladého skotu „ROMEST S.R.L.“ s 2.500 ks a „De-Levie Farm Grabat“ s 3.000 ks zvířat, odchovávající telata přibližně do 6-12 měsíců stáří a to podle požadavků zákazníků. Obě farmy pravidelně nakupují nevyrovnané kolekce  mladých telat ve stáří kolem 1 měsíce z mnoha různých zdrojových farem, převážně drobnějších farmářů na rumunských vesnicích. Jedná se také o směs plemen zejména masného, nebo kombinovaného typu. Překvapivě velmi častým chovaným plemenem je v této zemi Belgian Blue. Export je pak realizován zejména do Izraele, Řecka a Chorvatska. Díky rozličnému původu zvířat dochází na těchto výkrmových farmách pochopitelně ke značnému výskytu Respiračního syndromu skotu (BRDC), který je nutné řešit poměrně masivním použitím antibiotik a antiflogistik širokého spektra. Na obou farmách pracuje jeden hlavní veterinární lékař, který má pod sebou několik pomocníků. Zajímavostí bylo, že farma „De-Levie“ izraelského majitele využívala k veterinárním i dalším ošetřovatelským úkonům výhradně skupinu 8 nepálských ošetřovatelů.

Po důkladné prohlídce chovů, zhodnocení dosavadních léčebných i preventivních protokolů a seznámení se s dřívějšími výsledky serologického monitoringu, byla přenastavena vakcinační schémata, s doporučením využití vakcín Bioveta, a. s. řady BioBos Respi 2 a 4. V tomto měsíci budou zahájeny testační terénní zkoušky jejich užití na prvních větších souborech nově nakoupených zvířat. Společně všichni věříme, že jejich vstup na tyto největší modelové rumunské farmy bude úspěšný a najdou si své pevné místo v efektivní imunoprofylaxi mladého skotu proti BRDC tak, jak se to již opakovaně potvrdilo v jiných chovech i v několika zahraničních teritoriích, kde jsou naše přípravky zaregistrovány.

Ve druhé polovině týdenní návštěvy se náš tým soustředil na pomoc s řešením Respiračního komplexu onemocnění prasat (PRDC) pro dva rumunské velkochovy -  „ABO MIX S.A.“  a „PIG BAND S.R.L.“ Momentálně nebylo možné vykonat přímou návštěvu provozů farem, z důvodů zpřísněných opatření biosekurity, v souvislosti s poměrně masívním výskytem velmi nebezpečné nákazy – Africký mor prasat – na území Rumunska. Odborná podpora byla tedy soustředěna na postmortální prohlídku plic poražených prasat (Lung scoring) ve dvou různých jatečných provozech, kam bylo dodáno v jednom případě 50 a ve druhém případě 120 ks výkrmových prasat. Zatímco první ze dvou chovů již úspěšně používá několik let přípravky Bioveta, a. s. (vakcíny BIOSUIS Parvo L(6), Erysin Single Shot a nově i testuje vakcínu BIOSUIS APP 2,9,11), druhý chov je v této chvíli novým zájemcem o naší produkci. V prvním případě celkovým výsledkem vyšetření byla převažující chronická infekce respiračního traktu bakterií Mycoplasma hyopneumoniae v rozsahu 15,3% postižení plicního parenchymu, bez identifikace dalších významných plicních patogenů. Ve druhém případě však rozsah postižení přesáhl hranici 25 % (přesněji 26,7 %), což již znamená pro chovatele značné ekonomické ztráty nejen přímo na zdravotním stavu, ale i v tzv. produkčních parametrech. Zde se již vyskytovaly i ojedinělé patologické změny v souvislosti se spoluúčastí bakterií ze skupiny Pasteurellaceae. Pro oba chovy náš produktový manažer zpracoval protokoly o provedené prohlídce s fotodokumentací a  doporučeným nastavením vakcinačních schémat, při využití vakcín BIOSUIS M.hyo a BIOSUIS APP 2,9,11 v rámci imunoprofylaxe proti BRDC. Další kontrola vývoje situace bude provedena opět na jaře s vyhodnocením výsledků nově nastavených schémat prevence zdraví v oblasti respiračního syndromu prasat.Sdílet: tw.png, 637B fb3.png, 512B gg.png, 716B in.png, 595B