CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

Bioveta pokračuje v odborném servisu i pro chovy skotu v Azerbajdžánu

Hlavní stránka Novinky Aktuality Bioveta pokračuje v odborném servisu i pro chovy skotu v Azerbajdžánu

16.8.2022

Bioveta pokračuje v odborném servisu i pro chovy skotu v Azerbajdžánu Ve dnech 18. - 22. 7. 2022 proběhla další návštěva produktového manažera pro skot MVDr. Pavla Rašky v zakavkazském teritoriu - Azerbajdžánu. Tato země, na rozdíl od Evropské unie, stále značně bohatá na zásoby ropy a zemního plynu získávaných zejména z Kaspického moře, nadále rozvíjí i oblasti chovů dojného a masného skotu. Při takřka stejném počtu obyvatel jako v ČR se stavy chovaného skotu již několik let pohybují v hodnotách okolo 2.500.000 ks, z čehož přibližně polovinu tvoří krávy. Import plemenných zvířa probíhá často z Evropy, a tak i sporadicky z naší republiky. Chována jsou především dojná plemena Holstein, kombinovaná Simmental a z masných pak nejčastěji Aberdeen Angus. Rovněž vysoké počty chovaných ovcí, koz a také drůbeže korespondují se stravovacími zvyklostmi zde žijících, převážně muslimskou vírou a tradicemi vyznávajících obyvatel. Chov hospodářských zvířat a pěstování ovoce i zeleniny jsou pro mnohé obyvatele venkova jediným zdrojem příjmů, a tak jsou často vidět podél silnic pasoucí se menší stáda a stánky s produkty drobnopěstitelů.

Již třetí mise produktového manažera Biovety  se společně se zástupci kooperující distribuční společnosti soustředila na návštěvu čtyř klíčových velkochovů skotu v zemi s celkovými stavy zvířat od 1.200 ks po 8.000 ks, což obnášelo nájezd cca 1.200 km, naštěstí v pohodlném a dobře klimatizovaném allroad voze. Úroveň technologie je srovnatelná s moderními chovy v Evropě, často pořizovaná s podílem tureckých obchodních partnerů. Produkce mléčných farem i masného skotu je ovlivňována do značné míry klimatickými podmínkami s horkými letními měsíci a s tím i spojenými  problémy se zajištěním kvalitní krmné základny. Po celý týden teploty přes den neklesaly pod 35°C a během noci pod 25°C. Na některých farmách byla na povrchu těla zvířat ve venkovních výbězích měřena teplota kolem 45°C (Black Holstein) a vozovky v areálech farem sálaly až k 60°C. A tak i problémy s termickým stresem zvířat v letních měsících je příčinou poklesu produktivity a zejména u mladých zvířat často vyústí i v letní respirační infekce. Většina odborné diskuze se tedy stáčela k efektivní terapii a zejména profylaxi respiračního syndromu skotu včetně přenastavení vhodných vakcinačních schémat. Sílí popularita kvalitní kompletní řady vakcín naší společnosti BioBos Respi a díky značné promořenosti chovů IBR infekcí i obou markerových vakcín BioBos IBR. Z důvodu obtížné dostupnosti kvalitního laboratorního vyšetření na území Azerbajdžánu jeví tamní veterinární lékaři a majitelé farem značný zájem o rychlou stájovou diagnostiku  jako např. průjmových onemocnění telat (Quick testy), tak i původců mastitid (FDG). I v této oblasti jsou specialisté Biovety připraveni chovatelům skotu do budoucna pomáhat současně s další edukací veterinárních lékařů a manažerů farem skotu. To dokládají i fotografie z farem „Dirigent a jeho orchestr“.

V rámci služební cesty pak byly navázány i další kontakty s odborníky působícími v konzultační oblasti pro velkochovy skotu na území Azerbajdžánu se vzájemnými přísliby dalšího rozvoje spolupráce. Tak zase brzy … Na shledanou – Hələlik.
Sdílet: tw.png, 637B fb3.png, 512B gg.png, 716B in.png, 595B