CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

Bioveta partnerem 23. Středoevropského buiatrického kongresu

Hlavní stránka Novinky Aktuality Bioveta partnerem 23. Středoevropského buiatrického kongresu

23.5.2024

Bioveta partnerem 23. Středoevropského buiatrického kongresu Česká buiatrická společnost ve spolupráci s Fakultou veterinárního lékařství Veterinární univerzity Brno, pořádala v brněnském hotelu Atlantis ve dnech 23. až 27. dubna 2024 již 23. Středoevropský buiatrický kongres. Bioveta byla partnerem této výjimečné akce, na kterou se sjeli veterináři a vědci z celé Evropy.

Kongres se konal v době, kdy si Veterinární univerzita Brno připomínala 105. výročí svého založení. Stejně jako v předchozích letech kongres představoval platformu pro setkání výzkumných, pedagogických i praktických veterinárních lékařů, kteří se zabývají zdravotní problematikou přežvýkavců.

V odborných sekcích byly řešeny otázky zdraví, produkce, reprodukce a welfare zvířat. S radostí konstatujeme, že o tento kongres byl projeven velký zájem veterinárních lékařů nejen ze zemí střední Evropy. Do Brna zavítalo 260 delegátů a studentů z 25 zemí celého světa. Součástí kongresu byl i workshop věnovaný problematice managementu zdraví koz. Devět hlavních přednášejících včetně Prof. Munashe Chigerwe z USA se věnovalo problematice nemocí telat, infekčních onemocnění, mastitidám a metabolickým poruchám. Dalšími zajímavými kapitolami byly aktuální novinky v oblasti reprodukce, chirurgie, onemocnění končetin a welfare přežvýkavců.

Na úvodní přednášky navazovalo 57 krátkých sdělení, 49 sdělení bylo prezentováno ve formě posterů a součástí kongresu byla i studentská sekce, kde studenti magisterského a doktorského studia prezentovali výsledky své tvůrčí činnosti.

Poslední den kongresu byl věnován sociálnímu programu, jehož součástí byla návštěva Veterinární univerzity Brno, Muzea G. Mendela, Pivovaru Starobrno a hradu Špilberk.Sdílet: tw.png, 637B fb3.png, 512B gg.png, 716B in.png, 595B