Biocan DHPPi+L inj. sicc. ad us. vet.Biocan DHPPi+L inj. sicc. ad us. vet.

Vakcína proti psince, infekční hepatitidě, infekční laryngotracheitidě, parvoviróze, parainfluenze a leptospiróze psů

 

Další informace
Složení - 1 ml:

a) lyofilizát

 • Virus febris contagiosae canis min. 103,0 TCID50, max.104,5 TCID50
 • Virus laryngotracheitidis contagiosae canis min. 103,5 TCID50, max.104,5 TCID50
 • Parvovirus enteritidis canis min. 104,5 TCID50, max.105,5TCID50
 • Virus parainfluensis canis min. 103,0 TCID50, max.104,2 TCID50
 • Nutrimentum pro lyophilisatione ad 1 ml

b) tekutá složka

 • Leptospira icterohaemorrhagiae inact. min. 1 x 107,0, max. 1 x 109,0
 • Leptospira canicola inact. min. 1 x 107,0, max. 1 x 109,0
 • Leptospira grippotyphosa inact. min. 1 x 107,0, max. 1 x 109,0
 • Algeldrati suspensio
 • Nutrimentum ad cultivationem leptospirae

Léková forma: Injekční roztok
Imunologické vlasnosti:

Antigeny ve vakcíně jsou po aplikaci do těla vakcinovaného jedince rozpoznány jako cizí a je aktivována celá řada obranných mechanismů v organismu (makrofágy, opsoniny, interleukiny, B lymfocyty atd.), v jejímž důsledku dojde k tvorbě specifických protilátek proti antigenním determinantám obsaženým ve vakcíně. Tyto mechanismy mají zabránit následnému rozvinutí infekce při nakažení.

Imunita nastupuje za 14 dní po primovakcinaci a solidní imunita se vytváří za 14 dní po revakcinaci.

Primovakcinovaní jedinci se revakcinují v intervalu 14 až 21 dnů. K udržení imunity se doporučuje každoroční revakcinace.

Indikace: K aktivní imunizaci psů proti psince, infekční hepatitidě, infekční laryngotracheitidě, parvoviróze,  parainfluenze a proti nejčastěji se vyskytujícím sérovarům leptospir, od 8. týdne stáří.
Kontraindikace: Celkové horečnaté onemocnění.
Interakce: Vakcínu Biocan DHPPi+L je možné použít samostatně, simultánně nebo sdruženě s jinými vakcínami Biocan dle doporučeného vakcinačního schématu
Vakcinační schéma:

Doporučené vakcinační schéma Biocan:

stáří
štěněte

nákazová situace
příznivá nepříznivá
parvoviróza
nepříznivá
psinka
5 - 6 týdnů   Puppy (P) + C Puppy (DP, DHPPi) + C
7 - 8 týdnů   Puppy (P) + C Puppy (DP, DHPPi) + C
8 - 10 týdnů DHPPi + L DHPPi + L DHPPi + L
12 - 16 týdnů DHPPi + LR (R) DHPPi + LR (R) DHPPi + LR (R)
každoroční revakcinace DHPPi + LR (R) DHPPi + LR (R) DHPPi + LR (R)

 

Poznámka:

 • Vakcína v závorce (P, R, DP, DHPPi) znamená možnost uplatnění alternativní vakcíny řady Biocan.
 • Vakcíny označené +C, +L, +LR lze aplikovat simultánně nebo sdruženě s jinými vakcínami.

Další možné vakcinace:

 • Biocan M plus- vakcína proti Microsporum canis psů k použití od 8. týdne stáří
 • Biocan B - vakcína proti Lymské borelióze psů k použití od 12. týdne stáří
 • Biocan T - vakcína proti tetanu pro psy k použití od 12. týdne stáří

Vakcinační schéma určuje veterinární lékař v závislosti na nákazové situaci a úrovni pasivní chráněnosti vakcinovaných jedinců kolostrálními protilátkami. Udržení trvalé imunity se doporučuje každoroční revakcinace.

Nežádoucí účinky: V místě aplikace vakcíny se může vytvořit přiměřená lokální reakce (zpravidla    velikosti hrášku), která obvykle do 3 týdnů samovolně vymizí. Výjimečně může dojít ke vzniku hypersensitivity.
Balení: 10 x 1 dávka
Expirace: 24 měsíců
Speciální varování: Likvidace obalů a jakýchkoliv zbytků přípravku musí být provedena podle platných předpisů.
Cílová zvířata: Psi
Skladování:

V suchu a temnu při teplotě 2 - 8 oC, vakcína nesmí zmrznout!

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Vakcínu je nutné spotřebovat ihned po naředění.

Ochranné lhůty: Není určeno pro potravinová zvířata.
Zvláštní upozornění: Vakcinovat jen klinicky zdravé jedince v řádném výživném stavu. Případná antiparazitární léčba by měla předcházet vakcinaci nejméně o deset dnů. Týden po vakcinaci nedoporučujeme provádět u imunizovaných zvířat namáhavé výkony. Vakcínu je nutno spotřebovat ihned po naředění.

Jazykové verze

 • Čeština
 • Russia
 • English